Vil ha 120 dager fengsel for eks-politimann

Aktor la ned påstand om 120 dager i fengsel for eks-politimannen, men dommeren avbrøt rettsmøtet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En 74 år gammel mann måtte i ettermiddag møte i Drammen tingrett siktet for å ha unndratt 2,4 millioner kroner fra beskatning i perioden 2004 til 2011. Mannen begynte å jobbe ved den amerikanske ambassaden i 1999, to år etter at han gikk av med politipensjon.

Hva han tjente svart de første årene som ambassadeansatt, er ikke med i tiltalen ettersom dette forholdet er foreldet. Jobben ved ambassaden var lukrativ siden han ikke betalte skatt.

– Det sto «State Department, Washington», på lønnslippen og nederst på arket sto det «brutto». Jeg var dum og trodde jeg skattet til USA. Jeg angrer på at det gikk så langt, men jeg var jo ikke den eneste, forklarte mannen i retten i ettermiddag.

75 arbeidet svart

Som TV 2 tidligere har fortalt har skattemyndighetene avslørt 75 personer som har jobbet svart ved ambassaden i perioden fra 2002 til 2012. De skal ha unndratt til sammen 63 millioner kroner fra beskatning.

– Da jeg begynte ved ambassaden i 1999, kom det en sikkerhetsekspert fra USA og skremte vannet av de fleste av oss. Det var en ekstrem taushetsplikt ved ambassaden. Alt av dokumenter inkludert lønnsslippene skulle makuleres. Jeg har jobbet i POT, så dette var ikke ukjent for meg, forklarte den tidligere ambassadeansatte i retten.

I retten forklarte mannen at han har fått beskjed fra skattemyndighetene om at han skylder 1,1 millioner kroner i skatt som må betales innen 10 år. Hver måned trekker nå skattemyndighetene 10.000 kroner fra politipensjonen hans.

120 dager i fengsel

Aktor la i Drammen tingrett ned påstand om 120 dager ubetinget fengsel for 74-åringen, og forklarte at saken er grov ettersom det dreier seg om store beløp unndratt beskatning gjennom flere år.

– Jeg har dårlig helse og tror jeg ikke klarer 120 dager i fengsel. Jeg hadde håpet på betinget fengsel, forklarte mannen i retten.

Den 74 år gamle mannen har jobbet 34 år i politiet og var også ansatt i Politiets Overvåkingstjeneste (POT).

Dommeren avbrøt rettsmøtet

Dommerfullmektig ved Drammen tingrett, Jardar Tosterud, ville ikke avsi noen dom, og mente saken krever bredere vurdering i en hovedforhandling. I forrige uke ble nemlig en tidligere sikkerhetsvakt (36) ved den amerikanske ambassaden delvis frifunnet for svart arbeid. Follo tingrett frifant den 36 år gamle mannen for å ha jobbet svart i 2008 og 2009. Grunnen var at retten mener sikkerhetsvakten handlet i god tro disse to årene.

I Follo tingrett forklarte den tidligere sikkerhetsvakten at han i flere jobbintervjuer fikk opplyst at inntektene fra ambassaden ikke var skattepliktig. Follo tingrett mener at TV 2s avsløringer i 2010 ble et vendepunkt:

«Mediesaken ble kjent for tiltalte og antagelig en stor andel av hans kolleger. Tiltalte hadde da sterke indikasjoner på at han var i en villfarelse, og han hadde all oppfordring til å undersøke skatteforholdene nærmere.»

Fordi den 74 år gamle tidligere politimannen har kommet med en uforbeholden tilståelse, skulle saken gå som såkalt tilståelsessak i Drammen tingrett. Men dommeren konkluderte med at saken ikke er egnet som tilståelsessak fordi dommen fra Follo tingrett gir amnesti for perioden før 2010. 74-åringen ba altså om å bli straffet for forhold som en annen domstol har frifunnet for.

Dermed ble konklusjonen fra Drammen tingrett slik:

"Retten besluttet at det ikke kan avsies tilståelsesdom da retten ikke finner slik avgjørelse ubetenkelig i denne saken, jf. straffeprosessloven § 248. Dette skyldes at det er fremkommet under rettsmøtet at det i en tilsvarende sak for en annen tingrett nylig ble avsagt dom, hvor det utfra en fremlagt artikkel fremstår som at den tiltalte ble frikjent for lignende forhold i perioden før høsten 2010. Retten antar at tilsvarende problemstilling kan være aktuell i den foreliggende saken, og mener derfor at det kan være nødvendig med en brede vurdering av skyldspørsmålet enn denne saken har foranlediget. Herunder bør siktede få muligheten til å få rådgivning av en forsvarer.»

Aktor Hans Lyder Haare fra Søndre Buskerud politidistrikt opplyste i retten at dommen fra Follo tingrett trolig vil bli anket. Det betyr at sakene til de tidligere ambassadeansatte som er politianmeldt for svart arbeid, vil bli stilt i bero i påvente av anken.