ADVARER: PST-sjef Benedicte Bjørnland sier radikalisering skjer over hele landet, og sosiale medier er den viktigste arenaen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
ADVARER: PST-sjef Benedicte Bjørnland sier radikalisering skjer over hele landet, og sosiale medier er den viktigste arenaen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

PST: – Ekstremister rekrutterer over hele landet

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier det haster med å stoppe utviklingen. EUs antiterrorsjef anslår at 3000 europeere har blitt med i IS.

Antallet europeere som har reist til Syria og Irak for å slutte seg til terroristorganisasjonen som kaller seg Den islamske staten (IS), har økt.

Det sier EUs anti-terrorsjef Gilles de Kerchove til BBC. Antallet inkluderer alle som har reist til regionen og vendt tilbake, og alle som er blitt drept i kamper.

Tidligere i år anslo eksperter at antallet som hadde reist lå på rundt 2.000.

Radikalisering i Norge

Sjefen for norske Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Benedicte Bjørnland, sier til Aftenposten radikalisering pågår over hele landet. 

– Det er geografisk spredt over hele landet hvor vi har etterretning og opplysninger om at det pågår radikalisering, og at det er personer og miljøer som ønsker å dra til Syria og Irak, sier PST-sjefen.

Sosiale medier

Bjørnland påpeker at sosiale medier er et av verktøyene som i større grad enn før bidrar til at radikaliseringen skjer fra gutte- og jenterommet, og ikke nødvendigvis i noe fysisk miljø.

– Sosiale medier brukes kynisk av dem som ønsker å bidra til radikalisering, som har et budskap de ønsker å formidle. Terrororganisasjonen IS skiller seg fra andre ved å være ytterst profesjonelle med å bruke sosiale medier, sier Bjørnland. (NTB/TV 2)