Norge er i diplomatisk strid med Ungarn, etter at den ungarske regjeringen har tatt styringen over pengene som Norge sender til landet gjennom den såkalte EØS-kontingenten.

Det bryter ifølge det norske utenriksdepartementet med avtalen som regulerer pengene. 

Striden hardnet ytterligere til da ungarsk politi i begynnelsen av denne måneden stormet den ungarske stiftelsen Ökotars under påskutt av illegal aktivitet. Ökotars er stiftelsen  som i utgangspunktet skal forvalte pengene fra Norge og fordele dem på ulike frivillige og ideelle organisasjoner i Ungarn.

Fryste midler

Europaminister Vidar Helgesen har uttrykt seg sterkt kritisk til handlingene fra ungarske myndigheter. I et innlegg i den britiske avisen Financial Times går Helgesen rett i strupen på Ungarns statsminister Victor Orbán og krever at EU markerer seg "på et utvetydig vis at unionen ikke vil akseptere gjenopprettelsen av en illiberal stat innenfor dens grenser". 

Orbán åpnet i en tale i Romania i sommer for å utvikle et "illiberalt demokrati" i Ungarn

Som respons til de ungarske myndighetene, har den norske regjeringen fryst alle EØS-midler til landet inntil videre. 

Vakte oppsikt i USA

Det har vakt oppsikt hos amerikanske myndigheter, som også følger den demokratiske utviklingen i enkelte europeiske land nøye. 

– Jeg er invitert av amerikanske myndigheter for å snakke om utfordringer i Europa, ettersom jeg har uttrykt meg kritisk til utviklingen vi ser i Ungarn, sier Vidar Helgesen til TV 2.  

Helgesen skal gjennomføre et todagers besøk i New York onsdag og torsdag 24. og 25. september, i forbindelse med FN-toppmøtet som avholdes samtidig. Både statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende representerer Norge på FNs høynivåkonferanse denne uken. 

Tøffe EØS-forhandlinger

Ungarn skal etter planen motta cirka 1,3 milliarder kroner fra Norge i denne avtaleperioden. De siste fem årene (2009-2013) har EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein) betalt rundt 14 milliarder kroner til EU. Norge betaler hele 97 prosent av dette. Formålet er at pengene skal gå til sosial og økonomisk utjevning i EU. 

EØS-landene og EU forhandler nå om summen for neste avtaleperiode. Den norske regjeringen har sagt at de ikke nødvendigvis ser for seg å øke summen, mens EU-siden ber om en betydelig økning. Etter det TV 2 erfarer krever EU nær en dobling av bidraget. 

Derfor er forhandlingene, som begynte i januar i år med en egentlig frist 1. mai, langt fra avsluttet.