Bilen til Northug fløy 16 meter gjennom luften 

Dette er Petter Northug tiltalt for.

Se alt av engelsk fotball
direkte — Klikk her

I tiltalebeslutningen som ble presentert tirsdag, kom det frem at Petter Northug er siktet for overtredelse av fem paragrafer i vegtrafikkloven og en i straffeloven.

I tiltalen kommer det frem at bilen til Northug gjorde et voldsomt svev gjennom luften før den havnet i autovernet. 

Først skal bilen ha truffet en midtrabatt foran rundkjøringen, så ha «hoppet» 16 meter gjennom luften, deretter krasjet og knekt en lysmast, før bilen fortsatte i nesten 40 meter før den smadret inn i autovernet. Ikke overraskende, og som har blitt godt dokumentert, fikk bilen «store skader», står det å lese i tiltalebeslutningen.

Disse seks lovene er Northug tiltalt for å ha brutt:

Her finner du tiltalen i sin helhet.

1. Vegtrafikkloven §31, første til fjerde ledd jf §22 første ledd:

for å ha ført en motorvogn når han var påvirket av alkohol

Grunnlaget:

Søndag 4. mai 2014 ca. kl. 05.35 fra bopel og langs Odd Husbys veg til rundkjøring (...), kjørte han (...) mens han var påvirket av alkohol. Blodprøve tatt kl. 06.45 viste at han da hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,65 promille.

2. Vegtrafikkloven §31, første ledd jf §3:

hvoretter enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Grunnlaget:

(...) kjørte han den nevnte personbil mens han var påvirket av alkohol og stedvis med for høy hastighet etter forholdene. Grunnet dette og/eller manglende oppmerksomhet mistet han kontrollen over personbilen straks før rundkjøringen, fortsatte i et ca 16 meter langt «hopp» over øyen i rundkjøringen hvor den i en høyde på ca 38 cm over bakken traff autovernet på høyre side av veien. Autovernet ble skjøvet ca 2,2 meter ut fra veibanen. Passasjeren ble påført flere mindre blødende sårskader, hjernerystelse og brudd i høyre skulder. Bilen fikk store skader.

3. Vegtrafikkloven §31, første ledd jfr §5, første ledd:

hvoretter enhver skal være oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking, og skal rette seg etter de forbud og de påbud som gis på denne måten.

Grunnlaget:

(...) kjørte han personbil med en hastighet på minst 83 km/t til tross for at høyeste tillatte hastighet angitt var 40 km/t.

4. Vegtrafikkloven §31, første ledd jf §12 første ledd, første pkt:

hvoretter enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell straks skal hjelpe personer som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til.

Grunnlaget:

Straks etter at han som fører (...) hadde forårsaket kjøreuhellet forlot han stedet uten å sørge for at passasjeren fikk nødvendig medisinsk hjelp. Passasjeren hadde flere blødende sår blant annet i hodet, på skulder og rygg. Ved undersøkelse ble det konstatert at han også hadde hjernerystelse og brudd i høyre skulderblad.

5. Vegtrafikkloven §31, første ledd jf §12 tredje ledd, første og annet pkt:

som bestemmer at hvor trafikkuhellet har medført død eller skade på person og skaden ikke er ubetydelig skal de som er innblandet i uhellet sørge for at politiet snarest mulig blir underrettet om uhellet. Før politiet kommer til stede etter et slikt uhell skal de som er innblandet ikke forlate stedet uten at det er nødvendig eller politiets samtykke er innhentet.

Grunnlaget:

Straks etter at han som fører (...) hadde forårsaket kjøreuhellet, forlot han stedet uten at han verken da eller frem til han ble pågrepet av politiet (...) underrettet politiet.

6. Straffeloven §168, annet straffealternativ:

for ved falsk anklage, anmeldelse eller forklaring til retten, påtalemyndigheten eller annen offentlig myndighet mot bedre vitende søker å pådra en annen siktelse eller fellelse for en forseelse. 

Grunnlaget:

Etter kjøringen avga han ved tre anledninger falsk forklaring til polititjenestemenn ved Sør-Trøndelag politidistrikt. 

Ved forklaring avgitt på bopel samme dag 07.30 forklarte han at han hadde vært passasjer. Ca en time senere, i forbindelse med transport inn til politihuset, forklarte han det samme. I forklaring samme dag 11.15 på Heimdal politistasjon, gav han er forklaring på at han var passasjer. Dette medførte at passasjeren ble siktet for kjøring i alkoholpåvirket tilstand og at vedkommende måtte avgi blodprøve og to politiforklaringer som siktet.