Jobbet svart for USA - måtte svare for ambassadens ukultur

En rådgiver i Skatt Øst beskrev en ukultur i Den amerikanske ambassaden, der lønnen ikke ble oppgitt på selvangivelsen.

Fredag måtte en tidligere ansatt ved den amerikanske ambassaden i Oslo møte i Follo tingrett, tiltalt for skattesvik.

Han er den første som må møte i retten etter avsløringen om svart arbeid ved ambassaden.

I rettssalen ble det beskrevet en ukultur ved Den amerikanske ambassaden. En spesialrevisor fra Skatt Øst, som har hatt kontakt med de som er tatt for svart arbeid, forklarte i retten at de tidligere ansatte visste hva de gjorde.

Oppga ikke lønn i selvangivelse

– Jeg ble fortalt at det var en snakkis på ambassaden at man ikke trengte å oppgi lønnen på selvangivelsen, fordi skattemyndighetene aldri ville få vite hva man hadde tjent. Det var en kultur ved ambassaden ikke å betale skatt, ble jeg fortalt, forklarte spesialrevisoren.

– Fikk beskjed om at det var skattefritt

Fra 2008 til 2011 tjente den tiltalte mannen i 30-årene 1,2 millioner kroner uten å betale skatt. Han jobbet som sikkerhetsvakt ved ambassaden.

– Jeg fikk beskjed av sjefene som intervjuet meg om at inntektene fra jobben ved ambassaden ikke var skattepliktig. Jeg trodde ikke at jeg måtte betale skatt til Norge. Jeg trodde inntektene var helt skattefrie, forklarte mannen i retten.

– Du må jo har forstått at dette var et lukrativt tilbud som var i strid med hva som gjelder i Norge? spurte aktor Tor Anders Persen i retten.

– Jeg synes ikke det da. Jeg synes det kompenserte for dårlig lønn og arbeidsvilkår og tenkte det var naturlig, svarte den tiltalte.

– Er ikke det for godt til å være sant?

– Jeg synes ikke det da.

– Du får 400 000 skattefritt og så lurer du ikke på det?

– Det var allment akseptert blant de som jobbet der. Det var en norm. Man betalte ikke skatt når man jobbet ved ambassaden, forklarte den tidligere ambassadeansatte.

Skattefrykt etter TV 2-avsløring

Han fortalte i retten at det oppsto en frykt blant de ansatte ved den amerikanske ambassaden høsten 2010. Bakgrunnen var TV 2s avsløring av et hemmelig overvåkingsprogram ved ambassaden, og at flere ved ambassaden jobbet svart.

– Jeg ble da usikker på om inntektene var skattepliktig. Det ble et stort press fra andre ansatte ved ambassaden, som hadde jobbet der lenge, om at man ikke skulle oppgi inntektene til skattemyndighetene etter avsløringen, forklarte den tidligere sikkerhetsvakta i retten.

La kortene på bordet

I mars 2013 fikk han et brev i posten fra Skatt øst om at de hadde fått opplysninger om at han hadde jobbet ved den amerikanske ambassaden uten å skatte av inntektene. Han la da alle kortene på bordet og oppga inntektene han hadde hatt i perioden fra 2008 til 2011.

Skattemyndighetene har så langt avslørt 75 ansatte som har jobbet svart ved den amerikanske ambassaden. De har unndratt til sammen 63 millioner kroner fra beskatning. 18 av disse tidligere ansatte er nå politianmeldt for grovt skattesvik og risikerer fengselsstraff.

– Dette har blitt en svært stor sak. Det er veldig store beløp per person. På de sakene vi har anmeldt, varierer beløpene fra en til fire millioner kroner som ikke er oppgitt til beskatning, sier skattekrimsjef i Skatt Øst, Jan-Egil Kristiansen, til TV 2.

Forsvareren til den tidligere sikkerhetsvakten mener hans klient er utsatt for forskjellsbehandling, når han risikerer flere måneder i fengsel, mens 12 tidligere polititopper som også jobbet svart ved ambassaden slipper straff.

– Han reagerer sterkt på at flere tidligere polititopper ikke har blitt behandlet på samme måte som han. Jeg mener det er en klar forskjellsbehandling. De fikk henlagt sine saker, mens min klient må måte i retten og risikerer fengselsstraff. Vi håper retten nå sørger for en likebehandling, sier forsvarer Anders Ruud Christensen til TV 2.

12 polititopper fikk henlagt sakene

De 12 tidligere polititoppene fikk henlagt sine saker som intet straffbart forhold og henleggelsen ble ikke påklaget av skattemyndighetene. Aktor i saken mener tidligere feil ikke kan brukes som et argument for å slippe straff.

– I sakene med de tidligere polititoppene fikk vi en gal påtaleavgjørelse og det ble gjort noen feil hos skattemyndighetene. Men det kan ikke binde påtalejurister når de skal ta stilling til fremtidige straffesaker, sier politiadvokat Tor Anders Persen i Follo politidistrikt til TV 2.

Har betalt tilsvarende skatteunndragelsen

De tidligere polititoppene slapp unna med kun 30 prosent tilleggsskatt. Aktor la i dag ned påstand om fengsel i 90 dager og en bot på 50 000 kroner for den tidligere sikkerhetsvakta ved ambassaden.

Mannen har tidligere betalt inn over 400.000 kroner, som tilsvarer skatten han skulle ha betalt.

Ingen den amerikanske ambassaden ønsker å kommentere denne saken. De henviser til tidligere uttalelser om at de ansatte har skrevet under på en arbeidskontrakt hvor det står at de selv er ansvarlige for å innberette lønn til skattemyndighetene.