STYRET IKKE INFORMERT: Styremedlemmer TV 2 har snakket med reagerer på at NFF allerede har betalt kompensasjon til Ingen André Olsen. Kjetil Siem, Yngve Hallén og Kai Erik Arstad mener de har sitt på det tørre. Fotomontasje: NTB scanpix
STYRET IKKE INFORMERT: Styremedlemmer TV 2 har snakket med reagerer på at NFF allerede har betalt kompensasjon til Ingen André Olsen. Kjetil Siem, Yngve Hallén og Kai Erik Arstad mener de har sitt på det tørre. Fotomontasje: NTB scanpix

Informerte ikke NFF-styret om utbetaling

Styremedlemmer i Fotballforbundet reagerer på at de ikke ble informert om kompensasjonen til Inge André Olsen og Truls Haakonsen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Se alt av engelsk fotball
direkte — Klikk her

Tirsdag kunne TV 2 avsløre at Inge André Olsen og Truls Haakonsen har fått utbetalt en kompensasjon på til sammen 300 000 kroner, for ikke å gå til sivilt søksmål mot Norges Fotballforbund.

TV 2 har i dag pratet med flere styremedlemmer som reagerer kraftig på at NFF allerede har betalt ut kompensasjon, uten at saken har vært til behandling i styret først.

Det er generalsekretær Kjetil Siem, og hans assistent, Kai Erik Arstad, som har håndtert saken på egenhånd.

– Denne prosessen er kjørt sentralt av meg selv, og generalsekretæren. Dette er en avtale som ikke har behov for styrebehandling.

– Hvorfor ikke?

– Politisk involvering i slike type avtaler har vi ikke sett behov for, sier assisterende generalsekretær i NFF, Kai Erik Arstad, til TV 2.

– Uvanlig art

TV 2 har snakket med en rekke tidligere styremedlemmer i NFF, og flere idrettsjurister. De mener administrasjonen kan ha gått ut over sine fullmakter i denne saken. I Fotballforbundets lovbok, paragraf 4-4, står generalsekretærens oppgaver regulert slik:

«Generalsekretæren står for den daglige ledelse av forbundets virksomhet. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forbundets forhold er av uvanlig art eller stor betydning».

Med tanke på at overgangssaken er den mest omtalte enkeltsaken i norsk fotball de siste tre årene, er det verdt å stille spørsmål om den ikke burde vært styrebehandlet?

I lovboka heter det videre:

«Generalsekretæren kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for forbundet. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen».

– Underlig

Bakgrunnen for kompensasjonen til Olsen og Haakonsen, ligger i stor grad i at de to ble innstilt til strenge straffer av påtalenemda høsten 2011.

I ettertid viste det seg at de ikke var underlagt idrettens regelverk fordi de ikke var medlemmer av klubbene sine, men bare administrativt ansatt. Det er denne tabben NFF nå betaler dyrt for. Men heller ikke påtalenemda har vært underrettet i saken.

– Jeg personlig ble kjent med saken i går via TV 2s oppslag og hadde ingen kunnskap til foranledningen til avtalen og hva som ligger til grunn, sier leder Knut Fuhre til TV 2, og utdyper:

– Vi ble lovet av NFF, at vi skulle bli løpende orientert om saken. Derfor synes jeg det er litt underlig at vi må lese om dette i media.

– Kommer dere til å følge opp saken ovenfor NFF?

– Nei det ønsker jeg ikke å kommentere. Det blir internt i så fall.

Arstad er kategorisk avvisende til det Fuhre sier.

– Jeg kan ikke kommentere innholdet i avtalen, men kan definitivt si at påtalenemda ikke er en del av den. Vi har en dialog med påtalenemda om flere ting, men ikke om denne saken. Det har det ikke vært behov for, sier han.

Advokatmat

Han forteller at saken stort sett har vært behandlet på advokatnivå.

– Vi har ønsket å prate med disse (Haakonsen/Olsen) og løse denne saken uten noen juridisk forfølgelse, eller sivil rettssak. Det har vi ikke hatt intensjon om noen av partene. Så den dialogen har vært god den, sier Arstad

– Har det vært uenigheter internt i NFF om de skulle få kompensasjonen?

– Våre interne prosesser skal ikke jeg stå og diskutere med deg. Her er det to parters advokater som har hatt en god dialog, og vi har kommet til en omforent avtale vi alle er happy med. Så denne saken er lagt død fra begge sider.

Taus president

Fotballpresident Yngve Hallén har ved tre anledninger avslått å la seg intervjue av TV 2 om saken. Han vil heller ikke svare på om han har vært informert om avtalen. Men etter gjentatte henvendelser har TV 2 fått følgende kommentar fra ham:

– Styret vil bli orientert om saken på kommende styremøte, under orienteringssaker fra administrasjonen. Før det viser jeg til generalsekretæren. Det er viktig å ha et korrekt saksgrunnlag før vi sier noe fra styret, skriver Hallén i en sms til TV 2.