Kjører man på noen i et gangfelt, er regelen i utgangspunktet veldig klar. Da har bilfører skylden. Men - det finnes unntak. Foto: Jarle Pedersen, ta.no/ANB.
Kjører man på noen i et gangfelt, er regelen i utgangspunktet veldig klar. Da har bilfører skylden. Men - det finnes unntak. Foto: Jarle Pedersen, ta.no/ANB.

Meide ned fotgjenger i gangfelt - ble frikjent

Slapp både straffansvar og erstatningskrav.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
annonse

 De fleste antar vel at man har alle rettigheter på sin side når man krysser et fotgjengerfelt. Slik er det ikke.

Det viser en nylig dom fra Aust-Telemark tingrett. En 72 år gammel mann krysset fotgjengerfeltet ved Prix-butikken på Toppen i Notodden  da en bil kom og kjørte ham rett ned slik at han brakk et bein og to ribbein. I retten ble sjåføren enstemmig frikjent for både straffansvar og erstatningskrav. Det skriver ta.no.

Tøff tiltale

Påtalemyndigheten mente sjåføren – en 32 år gammel mann fra Notodden – burde dømmes til 18 dagers fengsel, 5000 kroner i bot, et erstatningskrav begrenset oppad til 50 000 kroner – pluss alle saksomkostningene det offentlige har hatt i forbindelse med saken. I stedet ble det full frifinnelse.

Den eldre mannen var ute og gikk tur med hunden sin på kvelden 3. november i fjor. Det regnet og var mørkt og asfalten var mørk og våt. Sjåføren kom kjørende østover – i retning Kongsberg og fotgjengeren sier han krysset E134 fra venstre side sett fra sjåførens kjøreretning. Han gikk altså mot Prix-butikken.

I retten forklarte 32-åringen at han verken så eller merket noen ting før det plutselig smalt i frontruta. Der og da oppfattet han det slik at den eldre mannen måtte ha krysset veien fra hans høyre side.

Gjenskinn

Sjåføren hadde ingen annen forklaring på at han ikke hadde sett fotgjengeren enn at det under de rådende forhold – med mørke, regn og dis, hadde oppstått en blendingseffekt fra møtende biler og gjenskinn fra andre ting som gjorde at han ikke så fotgjengeren.

Sjåføren mente også at den eldre mannen ikke hadde refleks på seg da han styrtet ut av bilen for å hjelpe mannen. Han la kun merke til en liten LED-lykt som så vidt glødet.

Mørke klær

Den 72 år gamle fotgjengeren forklarte at han var ute og gikk sin faste tur med hunden. Rett etter påkjørselen sa han dette til sjåføren.

– Det var da faen til kjøring, du skulle ikke hatt førerkort.

72-åringen forklarte videre at det var korrekt at han gikk med mørke klær, men at han hadde på seg to refleksbrikker. I tillegg var hundebåndet merket med refleks. Dessuten hadde han en lommelykt i hånda.

Refleks-dissens

Ett vitne til ulykken – den sjåføren som var nærmest fotgjengerfeltet, men som kom kjørende fra motsatt retning, fortalte retten at han registrerte ulykken like før han selv fikk stoppet noen meter før fotgjengerfeltet.

Han oppfattet det slik at den eldre mannen hadde krysset veibanen fra hans høyre side, men fant det helt uforklarlig at han selv ikke hadde registrert på forhånd at noen var i ferd med å krysse hans veibane. Det hadde heller ikke hans passasjer.

Også denne sjåføren ilte til for å hjelpe til etter påkjørselen, men fortalte retten at heller ikke han så at fotgjengeren bar noen refleks.

Opplevde det samme

En annet vitne – sjåfør nummer to som kom kjørende østfra i retning Notodden sentrum – registrerte heller ingen refleksbrikker på fotgjengeren, men fortalte retten at han dagen etter ulykken hadde kjørt samme strekning som ulykkessjåføren. Da var det litt tidligere på kvelden, litt lysere og bedre sikt enn kvelden før. På grunn av ulykken døgnet tidligere var han spesielt oppmerksom.

– Han så ingen i fotgjengerovergangen, før han plutselig observerte en høy, slank mann som kom gående fra venstre og allerede hadde krysset mer enn halve veibanen da han fikk øye på ham, skriver retten om vitnemålet.

Spesiell plass

Dette vitnet er en erfaren sjåfør med erfaring fra ambulansekjøring og drosjekjøring. Han mente det måtte være noe spesielt med denne fotgjengerovergangen, gatelysene rundt, gjenskinn og lys fra møtende biler når det var mørke og regnvåte forhold.

Et politivitne som kom til ulykkesstedet bekreftet at det var «kraftig refleksjoner i asfalten» på stedet.

Under 20 km/t

Når det gjelder fart la retten dette til grunn etter å ha hørt vitneforklaringen.

– Det foreligger ikke nærmere opplysninger om bremsespor eller målt friksjon, men med bra vinterdekk på våt asfalt er det etter rettens oppfatning usannsynlig at tiltaltes fart i trefføyeblikket har vært over 20 km/t – heller en del under.

Videre heter det at «det er et meget strengt aktsomhetskrav for en bilfører som krysser en fotgjengerovergang, og det skal lite til før det må konstateres uaktsomhet i forhold til veitrafikkloven paragraf tre ved påkjørsel av en fotgjenger. Straffansvaret er imidlertid ikke objektivt, og det finnes et visst rom for tilfeller hvor omstendighetene fortoner seg slik at bilføreren ikke kan bebreides», skriver Aust-Telemark tingrett.

Ikke uaktsom

Som konkluderte slik:

– Tiltalte var kjent på stedet og han var også kjent med at denne overgangen var kritisert som vanskelig. Ingenting tilsier imidlertid at han var kjent med at lysforholdene her kunne være så spesielle at han selv med meget lav hastighet kunne bli forhindret i å oppdage personer på vei i feltet.

Ut fra tiltaltes forklaring og forklaringene til vitnene A og B finner retten ikke å kunne se bort fra at det i dette tilfellet var slike spesielle forhold her. Retten finner da ikke å kunne legge til grunn at tiltalte opptrådte straffbart uaktsomt. Tiltalte blir etter dette å frifinne for straffekravet, kravet om tapsperiode for førerretten og kravet om saksomkostninger. Tiltalte blir etter dette å frifinne også for det framsatte oppreisningskravet.

Du kan lese mer om bil og trafikk på ta.no - her:

Klar for en nøtt? Vet du hvem som har vikeplikt her?

 

 

Laster inn forumet...