Se skrekkbildet fra Statens vegvesen

100 tunge kjøretøyer fikk kjøreforbud etter kontroller.

Her er det rett og slett bare brukt strips for å koble ut de defekte bremseslangene. Resultatet ble avskilting og anmeldelse. Foto: Statens vegvesen.
Her er det rett og slett bare brukt strips for å koble ut de defekte bremseslangene. Resultatet ble avskilting og anmeldelse. Foto: Statens vegvesen.

Så mye som 100 av 386 kontrollerte tungbiler fikk kjøreforbud da Statens vegvesen hadde tre intensive kontrolldøgn i Oslo-området denne uken.

– Dette er for dårlig og viser at vi må intensivere kontrollene våre enda mer, sier Ronny Lindesteg i Statens vegvesen.

50.000 kroner i gebyr

- Det var en god del tekniske mangler. Flere hengere hadde sprekker i bærende konstruksjoner. I tillegg ble mange stoppet med overlast. Spesielt de som fraktet grus, pukk og andre løse masser.
Foreløpige tall viser at det ble skrevet ut over 50.000 kroner i overlastgebyr i løpet av disse dagene, forteller Lindesteg, i en pressemelding.

- Alle vogntog må stoppes og kontrolleres

Grove brudd

Blant de mest alvorlige sakene var et vogntog som ikke hadde bremser på hengeren i det hele tatt. Resultatet ble avskilting og anmeldelse. Både sjåfør og kjøretøy var fra Norge.

Kontrollørene avdekket også flere grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. 798 sjåførdøgn, og 62 sjåfører ble kontrollert. Av disse fikk 19 en muntlig advarsel, mens 10 ble anmeldt.

Juks med sjåførkort

- Vi stoppet blant annet en svensk sjåfør som hadde sin siste godkjente døgnhvil for over to uker siden. En dansk sjåfør fikk pålegg om å la vogntoget stå i 45 timer, da han ikke hadde tatt sin ukehvil.

- I tillegg var det en del tilfeller av juks med sjåførkort, blant disse var det en bussjåfør som kjørte på en annen persons sjåførkort. Vi ser svært alvorlig på slike brudd. Man skal være uthvilt når man sitter bak rattet på et kjøretøy, hvis ikke kan konsekvensene bli fatale, sier Lindesteg.

Politiet: De kjøper lastebillappen på svartebørs

25 prosent får kjøreforbud


- Vi er fortsatt ikke fornøyd med at prosentandelen feil og mangler ligger så høyt under aksjonene vi har på det sentrale Østlandet. Statistikken etter disse typer aksjoner ligger stort sett på det samme: Rundt 25 prosent av de kontrollerte får kjøreforbud.

- Vi finner også fortsatt for mange grove og alvorlige tekniske mangler, som utgjør en stor trafikksikkerhets-risiko. Dette viser at vi må intensivere våre kontroller, samtidig som vi håper at det snart skjer en holdningsendring blant både sjåfører og eierne av transportfirmaene, avslutter Lindesteg.

Slik var skrekk-sjåføren skodd:

SE OGSÅ: Trekker løs 40-tonns vogntog - med pappas stasjonsvogn