MILITÆR TRAFIKK: Det er ikke umulig at du ser noe sånt som dette her i trafikken de neste ukene. Foto: Simen Rudi / Forsvaret
MILITÆR TRAFIKK: Det er ikke umulig at du ser noe sånt som dette her i trafikken de neste ukene. Foto: Simen Rudi / Forsvaret

Se opp for tanks i trafikken

Store mengder militært materiell skal fraktes langs veiene på Østlandet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norge er vertsnasjon for Nato-øvelsen Noble Ledger, og det er ikke småtterier som skal flyttes til øvingsområdene ved Elverum og Rena.

1500 utenlandske stridskjøretøy, 300 militære hengere og 580 containere skal transporteres fra havneanlegg i Fredrikstad og Brevik. Veitransporten vil i hovedsak skje fra Brevik. Det betyr at veifarende langs E18 vil kunne observere stor militær trafikk, både i form av enkeltkjøretøy, tungtransporter og kolonner.

– Dette vil tidvis kunne medføre redusert framkommelighet, uttaler faggruppeleder Therese Thowsen på Statens vegvesens vegtrafikksentral i Oslo i en pressemelding.

Transporten vil fordeles på jernbane og vei, og Forsvaret unngår rushtiden. For øvrig vil man den militære transporten skje både på dag-, kvelds- og nattestid mellom 2. og 15. september.

Følgende veistrekninger vil bli brukt:

• E18 Brevik - Oslo
• E6 Fredrikstad – Oslo
• E6 Oslo – Kløfta
• E16 Sandvika – Hønefoss – Lunner – Kløfta
• E16 Kløfta – Skarnes
• E16 Skarnes - Kongsvinger
• Fv24 Skarnes – Stange
• Rv3 Stange - Elverum
• Rv2 Kongsvinger - Elverum

I perioden 25. september til 4. oktober skal materiellet transporteres tilbake via de samme veiene.

Statens vegvesen samarbeider tett med Forsvaret og politiet i forbindelse med transporten og vil følge nøye med på situasjonen på veiene.

6500 Nato-soldater skal trene i Norge under øvelsen, som finner sted i siste halvdel av september.