Folket er på lærernes side

Flere enn seks av ti nordmenn støtter kravet til de streikende lærerne, viser tall fra TNS Gallup. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lærerkonflikten er fastlåst, og onsdag bekreftet partene overfor TV 2 at det for tiden ikke er kontakt mellom dem. 

– I dag har det ikke vært dialog mellom partene. Vi er åpne for dialog til enhver tid, men da må altså motparten ha endret posisjon, sier Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet. 

Og folket støtter lærernes kamp mot endret arbeidstid, viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for TV 2. 

Massiv støtte til lærerne

Et klart flertall støtter lærernes kamp:

  • 64,3 prosent av dem med en mening støtter kravet til de streikende lærerne,
  • 35,7 prosent støtter ikke lærerne.
  • Underlagsmaterialet viser at kvinner i større grad støtter lærernes krav enn menn. Dessuten har lærerne mer støtte blant yngre nordmenn enn eldre. 

TNS Gallup har også spurt folket om hvem de mener har hovedansvaret for at streiken fortsetter. Her får KS passet påskrevet:

  • 64 prosent  av dem med en mening mener de må være det største ansvaret for at partene ikke har funnet en løsning.
  • 36 prosent av dem med mening peker på lærerne.

Kvinner legger i større grad skylden på KS enn menn. Det samme gjør yngre nordmenn. 

KS: – Ingen kommentar

Arbeidsgiverorganisasjonen KS har fått tilbud om å kommentere undersøkelsen, men har takket nei. Streikelederne i Utdanningsforbundet er naturlig nok fornøyd med å ha folkets støtte. 

– Når man er i en streikesituasjon er det viktig at opinionen forstår hvorfor man streiker. Det er ikke avgjørende, men det er svært viktig, så det er motiverende for oss. Men det aller viktigste er at KS nå hører dette og ser at skal vi klare å få slutt på denne streiken så må de faktisk flytte sin posisjon, sier Ragnhild Lied til TV 2.

Hun tror resultatet betyr at folk flest forstår lærernes spesielle arbeidshverdag. 

– Dette viser at folk flest har forstått at godt lærerarbeid og entusiasme ikke blir skapt gjennom tvang. Så kan en også tolke det slik at folk flest forstår at dette er en lærerkamp for den gode skole og for at lærere skal få være lærere, sier Lied. 

At KS får størsteparten av skylden for at konflikten varer, forklarer Lied slik: 

– Det kan se ut til at de fleste har skjønt at for KS har dette blitt mer en maktkamp enn noe annet.