BLIR STOR-OSLO: Grønland politistasjon ligger under Oslo politidistrikt. I Politidirektoratets forslag skal distriktet slås sammen med Asker og Bærum politidistrikt. Foto: Krister Sørbø / SCANPIX
BLIR STOR-OSLO: Grønland politistasjon ligger under Oslo politidistrikt. I Politidirektoratets forslag skal distriktet slås sammen med Asker og Bærum politidistrikt. Foto: Krister Sørbø / SCANPIX

POD tilbakeviser plan om ni politidistrikt

Poltiforums oppslag må være basert på en misforståelse, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det var Politiforum, Politiets fellesforbunds eget magasin, som onsdag omtalte Politidirektorates (POD) forslag til sammenslåing av politidistriktene.

Politiforum skrev at POD hadde redusert antallet politidistrikt i sin skisse fra ti til ni distrikt.

Beredskapsdirektøren i POD, Kaare Songstad, siteres på at han bekreftet dette til Politiforum.

– Det stemmer at vi har anbefalt ni politidistrikter til departementet, sier Songstad ifølge Politiforum.

Politidirektoratet bekreftet til TV 2 tidligere i dag at Songstad «ikke var feilsitert i Politiforum», men onsdag ettermiddag tilbakeviser Politidirektoratet at de har konkretisert sin anbefaling.

– Det er ikke riktig at Politidirektoratet har anbefalt Justisdepartementet å etablere ni politidistrikter, skriver POD i en pressemelding.

– Politidirektoratet har anbefalt Justisdepartementet å etablere inntil ti politidistrikter. Det har vært kjent over lengre tid at dette er vår anbefaling, og dette er ikke endret. Vi har ikke på noe tidspunkt vært mer konkrete enn det, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård videre i pressemeldingen.

I pressemeldingen skriver POD videre at oppslaget i Politiforum må bero på en misforståelse. Intervjuet med Songstad handlet i følge direktoratet om gjennomføringer av stabskurs høsten 2014.

Torsdag, dagen etter pressemeldingen, sier beredskapsdirektør Songstad at det er han som har misforstått, og at hans uttalelser til Politiforum som var årsaken til forvirringen.

– Dette skyldes en misforståelse fra min side, ikke fra Politiforum. Det har dessverre skapt et uriktig bilde i media av Politiets anbefaling til Justisdepartementet. Det er den samme misforståelsen som gjør at jeg beklageligvis også har kommunisert feil rundt dette internt i poiltiet de siste dagene, sier beredskapsdirektøren til Politiforum.

I oversikten Politiforum presenterte, som altså Politidirektoratet nå tilbakeviser, ville dette blitt inndelingen av norske politidistrikt i fremtiden.

  • Troms, Østfinnmark og Vestfinnmark blir slått sammen til ett politidistrikt - Nord-Norge politidistrikt
  • Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland blir slått sammen til Nordland politidistrikt
  • Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal blir slått sammen til Midt-Norge politidistrikt
  • Hordaland og Sogn og Fjordane blir ett politidistrikt - Vest politidistrikt
  • Haugaland, Sunnhordland, Rogaland og Agder slås sammen til ett distrikt, kalt Sør-Vest politidistrikt
  • Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark blir sammenslått til Sør-Øst politidistrikt
  • Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland slås sammen til Innland politidistrikt
  • Romerike, Follo og Østfold politidistrikt blir ett distrikt, kalt Østland
  • Oslo politidistrikt og Asker og Bærum politidistrikt blir Stor-Oslo politidistrikt.

Sammenslåingen av politidistriktene er og har vært et hett og konfliktfylt tema internt i politiet i flere år:

I 2010 barket daværende leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, og leder i Norsk politilederlag Jonny Nauste sammen.

– Publikum etterspør mer nærpoliti. Et synlig politi. Da tror jeg ikke grepet er å lage enda større enheter, sa Johannessen til TV 2 12. november 2010.

Nauste var helt uenig og så på sammenslåing som et verktøy for å få mer politi til politiarbeid.

– Hvis en hadde slått sammen Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre politidistrikt så anser jeg at man kunne frigjøre 20-30 årsverk til politiarbeid, sa Nauste den gang.