Stengte Bergens rusmiljø

BERGEN (TV 2): Det var mest pressefolk og politi som var til stede i Nygårdsparken, da den ble stengt etter 40 år som tilholdssted for byens rusmiljø.

Stengingen av Nygårdsparken i Bergen har vært gjenstand for debatt i byen. Parken er blant annet tilholdssted for byens rusmisbrukere, og det var ventet oppstyr anleggsarbeiderne skulle begynne.

Men den store dagen endelig kom, var det mest pressefolk til stede. To rusavhengige ble vist bort av politiet.

Sprøytespisser

Nå er anleggsarbeidet i full gang. Parken skal totalrenoveres. Blant annet skal tusenvis av sprøytespisser ryddes opp fra bakken. 

Politi er på plass, og har nedsatt gruppe på elleve tjenestepersoner som kun skal jobbe med åpne russcener.

– I oppfølgingsarbeidet nå når parken blir stengt, er hovedprioriteten å hindre at nye åpne russcener blir etablert, sier Olav Valland, politistasjonsjef ved Bergen sentrum poltistasjon.

POLITI OG PRESSE: Parken er stengt, men bortsett fra pressefolk og politi var det lite folk å se. Anleggsarbeiderne er allerede i gang med renovering av parken. Foto: Haakon Eliassen
POLITI OG PRESSE: Parken er stengt, men bortsett fra pressefolk og politi var det lite folk å se. Anleggsarbeiderne er allerede i gang med renovering av parken. Foto: Haakon Eliassen

Går etter selgerne

Hovedoppgaven er å unngå at selgerne får fotfeste. Utenlandske kriminelle vil få ekstra oppmerksomhet, i en by der rusmiljøet har hardnet til de siste årene.

– Vi vil holde fokus på ha som skjer i miljøet. Hvis det flytter seg, vil vi sette inn tiltak for at det ikke skal etablere seg nye miljøer som vi har hatt i parken. Hovedvirkemiddelet er å gå etter selgerne, sier Valland. 

Politisjefen sier det er et mål for omsorgsapparatet å ta hånd om mennesker som ennå ikke er en del av en åpen russcene, før de er kommet så langt at de oppsøker rusmiljøene.