Spesialenheten skal etterforske politiet i Ålesund etter at Maren (49) døde

ÅLESUND/BERGEN (TV 2): Åpner etterforskning etter dødsulykke på E136 i fjor.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Spesialenheten for politisaker setter i gang etterforskning av politiet i Ålesund etter dødsulykken på E136 den 27. august i fjor.

Det bekrefter etterforskningsleder Ellen E. Mjøs i Spesialenheten til TV 2.

– Vi ønsker å kartlegge enkelte omstendigheter omkring Ålesund-politiets håndtering av denne saken. Vi har allerede innhentet politiets dokumenter og sett nærmere på hva de har gjort, sier Mjøs.

TV 2 har tidligere dokumentert en rekke feil og mangler ved politiets etterforskning av frontkollisjonen som kostet 49 år gamle Maren Rebekka Otterlei livet.

Hennes seks år gamle sønn August satt i baksetet, mens venninnen Mette satt i passasjersetet. Begge kom fra ulykken med lettere skader. Maren døde momentant i sammenstøtet med en møtende Jeep.

Kort tid etter ulykken slo politiet fast at småbarnsmoren hadde kommet over i motsatt kjørefelt og forårsaket frontkollisjonen.

Konklusjonen fra politiet og vegvesenets ulykkesgruppe viste seg i ettertid å være helt feil.

Både polititeknikerne og vegvesenets utrykningsgruppe bommet på hvilken kjøreretning bilene hadde før ulykken.

De beskrev et hendelsesforløp som eksperter i ettertid har beskrevet som fysisk umulig med tanke på kjøretøyenes plassering etter ulykken.

Etterforskerne under lupen

Spesialenheten har allerede fått innsyn i alle politidokumentene i saken.

Nå skal de blant annet finne ut om ansatte i politiet kan ha gjort seg skyldig i grov tjenesteforsømmelse i forbindelse med etterforskningen.

– Vi har innhentet politiets dokumenter og sett nærmere på hva de har gjort. Vi ønsker å få klarhet i enkelte ting omkring dette, sier Mjøs.

Hvilke ting dreier dette seg om?

– Jeg vil ikke si mye mer om det, men vi skal foreta avhør i saken, bekrefter Mjøs.

Endret konklusjon

Det var Augusts pappa, Stein Magne Hoff, som anmeldte saken til Spesialenheten.

Han er lettet over at politiets arbeid blir satt under lupen.

– Jeg er ikke ute etter å korsfeste noen. Men det er viktig at rettferdigheten seirer. Det handler om hvilken tillit vi kan ha til politiet i fremtiden, sier Hoff til TV 2.

53-åring kan bli tiltalt

Da det ble klart at politiet hadde tabbet seg ut, siktet de den 53 år gamle mannen for uaktsomt drap.

Han forklarte at han ikke husket noe fra ulykken. Straffesaken mot han ble dermed henlagt.

Etter at etterforskningsskandalen ble kjent gjennom TV 2 i sommer, har politiet i Ålesund gjenopptatt etterforskningen.

De har blant annet gjort nye avhør av et vitne som sier at ulykkessjåføren kan ha vært ruspåvirket før dødskollisjonen.

53-åringen er i følge Sunnmørsposten dømt for rusmisbruk. Men siden politiet allerede på ulykkesstedet trodde at Maren Otterlei forårsaket ulykken, sikret de seg ikke blodprøve av mannen.

Nå vurderer Riksadvokaten om de likevel skal tiltale 53-åringen for uaktsomt drap.

– Saken er ferdig etterforsket fra politiets side. Riksadvokatens avgjørelse er ventet om kort tid, sier Statsadvokat i Møre og Romsdal, Jogeir Nogva.

Taust fra politiet

Politimester Jon Steven Hasseldal har det overordnede ansvaret for å sikre en forsvarlig etterforskning av straffesaker i Sunnmøre politidistrikt.

Han har tidligere ikke villet uttale seg om Ålesund-politiets håndtering av Brusdal-ulykken og de mange feilene som er begått.

– Som jeg har sagt før, er det ansvarlig politiadvokat som skal uttale seg i denne saken, sier Hasseldal til TV 2.

Det er du som er den øverste ansvarlige for å sikre en forsvarlig etterforskning. Bør ikke du komme med en beklagelse og stå opp for folkene under deg i denne saken?

– Så lenge saken nå skal etterforskes vil jeg vente med å kommentere den til Spesialenheten er ferdig, sier Hasseldal til TV 2.