VIDEO

På TV 2.no blir eldre videoar vist i Silverlight videospelar og nyare videoar vist med Flash videospelar. Sumo bruker også Silverlight videospelar.

Problem med video på TV2.no

Vi har fleire gonger sett problem med Flash video spelar på Mac maskinar. (Lyd utan bilde, verken lyd eller bilde)

Finn versjonsnr på operativ systemet ditt og sjekk om du har siste versjon av Adobe Flash som høver til dette operativsystemet? ( Adobe Flash hjelp)

Mac OS X 10.6.** og Flash video spelar.

Fleire med OS X 10.6.** har rapportert problem med Adobe Flash spelar.

Adobe kjenner til dette, og her er f.eks. ei side som handlar om OS X/Flash problemet

  

INTERNET EXPLORER

Problem med å lese innhald på TV2.no med Internet Explorer

TV2.no støtter IE 10 og nyare versjonar. Sjekk om ditt operativsystem støtter ein nyare versjon av IE (Sjekk kombinasjonen av IE og Windows). Om du har for gamal Windows versjon til å kunne bruke IE 10 eller nyare, kan du bruke ein annan nettlesar (for eksempel Chrome eller Firefox)