GRATIS: Flere forbrukere har opplevd at prøvepakken fra Uno Life AS har kommet med et dyrt, løpende abonnement på kosttilskudd. (Foto: Privat/Montasje)
GRATIS: Flere forbrukere har opplevd at prøvepakken fra Uno Life AS har kommet med et dyrt, løpende abonnement på kosttilskudd. (Foto: Privat/Montasje)

Millionbot til Uno Life

Klagestorm mot telemarketingselskapet Uno Life resulterer i rekordstor bot til både bakmennene og firmaet. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Uno Life får bøter på 1,6 millioner kroner for grove, omfattende brudd på markedsføringsloven og angrerettsloven.

Av dette skal 1.000.000 betales av selskapet. Styreleder og daglig leder må betale 300.000 kroner hver.

TV 2 har tidligere omtalt Drammen-selskapet Uno Life som selger Omega 3-piller og slankepiller per telefon.

Klagestorm

Dette er den klart største boten siden Forbrukerombudet begynte å dele ut lovbruddsgebyr i 2009. Nest største bot var på 500.000 kroner, som gikk til selskapet Tulletelefon.no, som uten avtale sendte ut 11.000 sms til 2300 forbrukere. Hver av tekstmeldingene kostet 200 kroner å motta.
Uno Life har ifølge egne tall ringt opp 400.000 nordmenn i løpet av de fire siste månedene. Forbrukerombudet har fått svært mange klager på fremgangsmåten selskapet benytter.

I juni krevde ombudet svar fra selskapet om kritikkverdig forretningspraksis. Ombudet konkluderer nå med at Uno Life har brutt markedsføringsloven på flere punkt.

– Firmaet har etter vår mening begått flere lovbrudd. Det mest alvorlige er at mange har fått tilsendt faktura på 1500 kroner til tross for at de enten mener de ikke har inngått noen avtale om dette, eller at de kun har inngått avtale om å betale 79 kroner for en prøvepakke. Mange får også fremdeles faktura etter å ha benyttet angreretten eller sagt opp avtalen. I tillegg har telefonselgere fra firmaet ringt mange forbrukere som har reservert seg mot telefonsalg i Brønnøysundregistrene, sier forbrukerombud Gry Nergård.

1800 telefoner

Klagene på Uno Life har haglet inn til Forbrukerombudet i sommer. Forrbrukerombudet har over 350 individuelle klagesaker gående, i tillegg har Forbrukerrådet fått over 1800 telefoner om selskapet.

– Det enorme tallet på forbrukere som er kontaktet av Uno Life og føler seg lurt, gjør naturligvis saken ekstra alvorlig. Det skal ikke være rom for å opptre på denne måten ovenfor norske forbrukere, og vi håper det vi gjør nå fører til at det blir slutt på det ulovlige telefonsalget til Uno Life, sier Nergård.

I Forbrukerombudets brev heter det at:

«Flertallet av klager viser at forbrukerne blir oppringt av Uno Life og fortalt at de blir kontaktet som følge av å ha deltatt i en konkurranse hvor de kan vinne alt fra et års bensinforbruk,en bunad eller en tur til et eksotisk reisemål. Alt forbrukeren må gjøre, er å takke ja til en prøvepakke med en måneds forbruk av kosttilskudd til kun 79 kroner. Budskapet er videre at avtalene er uten bindingstid og kan sies opp når en måtte ønske.

Av et flertall av klagene fremgår det at det ikke er samsvar mellom budskapet i telefonsamtalene og informasjonen som gis i den etterfølgende SMS´en som sendes til forbrukerne. Forbrukerne gir uttrykk for at de ikke har oppfattet at de blir fakturert for to abonnementer på to ulike produkter, til sammen nærmere 1500 kroner per faktura. Enkelte forbrukere hevder også de har takket nei til avtalen, og heller ikke bekreftet den etterfølgende sms'en.

Mange forbrukere reagerer også på at de fortsetter å motta varer til tross for at de har benyttet seg av angreretten eller har sagt opp abonnementet. Flere av klagerne hevder de aldri har mottatt angrerettskjema. Enkelte klagere skriver at de aldri har mottatt varer, men kun faktura i posten».

Uenig i boten

Gjennom sin advokat stiller Uno Life seg uforstående til boten, og mener det ikke finnes et rettslig grunnlag for millionboten.

– Uno Life bestrider at det er faktisk eller rettslig grunnlag for de overtredelsesgebyr som Forbrukerombudet har varslet. Uno Life er svært opptatt av å opptre i henhold til gjeldende regelverk for virksomheten og dette vil selskapet dokumentere og underbygge i den skriftlige redegjørelse som vil bli inngitt til Forbrukerombudet, sier selskapets advokat, Hans Ingvald Stensholdt til TV 2.

Ifølge advokaten har selskapet forsøkt å komme til enighet med Forbrukerombudet i saken.

– Uno Life henvendte seg til Forbrukerombudet og Forbrukerrådet ved brev sist uke med anmodning om et møte, blant annet med henblikk på å avklare Forbrukerombudet og Forbrukerrådets rettsanvendelse og tolkning av den nye angrerettloven som trådte i kraft 20. juni 2014. Forbrukerombudet har sett bort fra henvendelsen og i stedet valgt å behandle saken på sviktende grunnlag, sier Stensholdt.

Advarer

Forbrukerombudet ber nå nordmenn være forsiktige når de får slike tilbud over telefonen.

– Vi oppfordrer forbrukere til å være skeptiske dersom noen ringer og lokker med prøvepakker og premier. Forretningsmodellen til slike selskap er ofte å sko seg på at folk er høflige eller ukritiske. Den store klagebunken vår på Uno Life viser tydelig at forbrukerne sparer seg mye bry ved å takke nei, sier Nergård.

Det er etter Markedsføringslovens paragraf 11 forbudt å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten at det foreligger avtale om dette. Ifølge angrerettslovens paragraf 20 har forbrukere angrerett på avtaler inngått over blant annet telefon ved å gi melding til den næringsdrivende innen fristen som er fastsatt i angrerettslovesn paragraf 21.

Forbrukerombudet har orientert Uno Life om regelverket for telefonsalg og bedt selskapet endre praksis, uten at det har skjedd. Forbrukerombudet har i stedet registrert en økning i antall klager i etterkant av Forbrukerombudets brev til Uno Life. Forbrukerombudet legger vekt på at de har mottatt svært mange klager i saken. Forbrukerombudet har ikke mottatt noen bekreftelse på at selskapet har innrettet seg etter de regler som gjelder for telefonsalg eller mottatt dokumentasjon som tilsier at at selskapet forholder seg til regelverket, anser Forbrukerombudet at den ulovlige praksisen fremdeles pågår, og at dette rammer forbrukerne økonomisk.