BIBELSKOLE: Fossnes bibelskole ble grunnlagt i 1992. FOTO: FOSSNES BIBELSKOLE.
BIBELSKOLE: Fossnes bibelskole ble grunnlagt i 1992. FOTO: FOSSNES BIBELSKOLE.

På denne skolen læres elevene opp til at kvinner ikke skal få stemme

Rektor på bibelskolen: Det oppfattes som naturlig og greit. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 kunne onsdag fortelle at unge medlemmer i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon ønsket å frata kvinner stemmerett i lære- og trosspørsmål innad i trossamfunnet.

Kvinnene har hatt stemmerett i trossamfunnet i 50 år.

Årsaken til forslaget, er at medlemmene mener at kvinner og menn er skapt forskjellig, med forskjellige ansvars- og arbeidsoppgaver.

Å stemme over tro-og lærespørsmål, mener de unge i lekmannsmisjonen skal være forbeholdt menn.

 

IKKE DISKRIMINERENDE: Rektor ved bibelskolen, Per Bergene Holm, avviser at skolens syn på arbeidsfordeling mellom mann og kvinne er diskriminerende. FOTO: PRIVAT
IKKE DISKRIMINERENDE: Rektor ved bibelskolen, Per Bergene Holm, avviser at skolens syn på arbeidsfordeling mellom mann og kvinne er diskriminerende. FOTO: PRIVAT

Utdannet ved bibelskole

Da TV 2 publiserte saken tidligere denne uken, skapte den sterke reaksjoner i kommentarfeltet og i sosiale medier. 
Debatten raste på Twitter og på Facebook, hvor det store fleretallet mente at forslaget var diskriminerende.

Prest Konrad Fjell (31), en av de som støtter forslaget, uttalte til TV 2 at flere av de unge medlemmene som er for en endring i stemmeretten, studerer ved Fossnes bibelskole i Stokke i Vestfold.

– Der har man fått en tydelig veiledning i det bibelen sier om menns og kvinners oppgaver og ansvar i menigheten, uttalte han.

Rektor ved skolen, Per Bergene Holm, bekrefter ovenfor TV 2 at elevene på skolen læres opp i forskjellen på kvinner og menns ansvar og oppgaver.

Saker som omhandler tro- og lærespørsmål er forbeholdt menn, underviser skolen til sine elever.

– Det står eksplisitt i bibelen. Vi er skapt forskjellige, og vi har forskjellige funksjoner, sier Bergene Holm til TV 2.

På spørsmål om hvorvidt skolens holdninger er diskriminerende ovenfor kvinner, svarer rektoren nei.

– Det er ikke diskriminerende, hevder rektoren.

Han sier at likestillingen slik den er i samfunnet har nedvurdert kvinnens arena.

– Kvinnene skal inn på mannens arena, og kvinnenes arena blir nedvurdert. Det eneste som skiller mann og kvinne nå, er kroppen. Vi mener jenter føler seg tryggere når identiteten deres blir knyttet opp til mer enn kroppen, sier rektoren.

Når elevene blir undervist i forskjellene i sammenheng og dybde, mener Bergene Holm at de forskjellige ansvar -og arbeidsoppgavene oppfattes «naturlig og greit».

Rektoren beskriver spørsmålet som «marginalt», og at det bare en liten del av undervisningen.

– Da det er helt andre tema som tar hovedplassen i undervisningen på skolen, har jeg ikke så stort grunnlag for å uttale meg om dette, men mitt inntrykk er at de fleste anser det helt uproblematisk at stemmeansvar i læresaker kun er pålagt menn.

– Indoktrinering

Helene Frielem Klingberg er tidligere journalist, forfatter og har hatt en rekke verv i kirkeliv og organisasjoner.

Hun har gjennom et langt liv kjempet for likestilling innad i kristne miljøer. Hun sier utspillet fra de unge lekmannsmisjonen er sjokkerende.

– Dette er en gammeldags indoktrinering, sier hun til TV 2.