Dette er siste nytt fra politiet om terrortrusselen

– Men vi er allerede nå i gang med å forberede å øke kapasiteten vår, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag ettermiddag holdt Politidirektoratet pressekonferanse for å informere om hvorvidt de velger å øke beredskapsnivået etter at det torsdag ble gjort kjent at det foreligger en konkret terrortrussel mot Norge.

Det er ingen store endringer i situasjonsbildet, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård innledningsvis. Trusselbildet er uendret.

– Gjennom helgen må vi opprettholde tiltakene, og ta denne situasjonen på alvor, sier Humlegård.

– Men vi er allerede nå i gang med å forberede å øke kapasiteten vår. Det er to grunner til det. Det ene er å forberede en bedre utholdenhet, altså at vi kan stå i dette over noe tid. Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, men det kan bli en del dager.

– I tillegg må vi forberede at vi skal rakst øke kapasiteten, hvis det er behov for det, altså hvis det kommer en hendelse.

Politiet iverksetter disse tiltakene for å forebygge et angrep, et tilslag, eller en hendelse.

Se hele pressekonferansen øverst

Bistand fra Forsvaret 

– Vi vet ikke noe konkret om hva trusselen innebærer. Det er ikke endret fra tidligere, sier Humlegård.

– Vi viser at vi er på høy beredskap for å håndtere hendelser, slik at de som har onde hendelser skal vite det. Og det er for at vi faktisk skal være beredt til å håndtere en hendelse mye raskere enn vi har vært tidligere.

Politiet får også veldig god og nødvendig bistand fra Forsvaret, deriblant transportressurser. 

– De står på 15 minutters beredskap på Rygge og Bardufoss, sier Humlegård.

Tiltakene i politidistriktene går som planlagt.

– Klokken 18 i kveld har vi kalt inn andre sentrale parter til møter. Vi jobber nå med den adresselisten og innkallingen, sier Humlegård.

– Vi leter etter mulige terrorister

– Vi forstår veldig godt at den situasjonen vi er i nå kan skape både trygghet og utrygghet. Det er alvorlig, og det er tiltak som settes i gang nå som aldri har vært gjort tidligere. Men det er også viktig at ikke den enkelte blir unødvendig bekymret, sier Humlegård.

Folk flest skal vite hva vi gjør, hvorfor vi gjør det, forklarer politidirektøren. De ber ikke om at folk tar spesielle forholdsregler, men de ber om at folk er årvåkne og melder fra om noe som er mistenkelig.

– Vi leter etter mulige terrorister. Vi vet ikke hvem de er, eller hvordan de ser ut, men hvis noen har en adferd eller at man ser noe som skjer rundt seg som man blir usikker på, så kan man melde fra.

– Det er bedre med en telefon for mye, sier Humlegård.

– Det er ikke tidsangitt

Politidirektoratet opplever at de har beredskapsnivået som trusselen tilsier, og vil holde denne gjennom helgen. Om nødvendig vil de heve den, dersom PSTs vurdering av trusselen endrer seg.

– Er det slik at trusselen knytter seg en bestemt dag eller høytid?

– Det er det ikke. Det er ikke tidsangitt. Vi vet ikke når dette eventuelt skal skje.

– Du sier dere leter etter mulige terrorister, betyr det at dere vet at de er i Norge?

– Nei, det vet vi ikke. Vi vet ikke hvor de er og vi vet heller ikke hvem de er. Vi vet at det er en terrortrussel, og det er det vi forholder oss til.

– Kan ikke gi trygghetsgarantier

Humlegård sier det er en utfordring at det kommer falske meldinger og rykter på sosiale medier.

– Vi oppfordrer til å følge med på det som kommer fra myndighetene av informasjon. vi kommer umiddelbart til å gå ut med informasjon som vi får verifisert dersom vi mener det er viktig.

– Mener du at folk kan føle seg trygge overalt i Norge nå?

– Vi kan ikke gitt den situasjonen vi er i nå gi noen trygghetsgarantier. Situasjonen vi er i nå er alvorlig, det er en konkret, men ikke spesifikk trussel mot oss. Det må vi ta på alvor. Men den er også så uspesifisert at vi kan ikke gi noen konkrete råd til hvordan folk skal forholde seg. Vi sier at folk skal leve livet som før.

– Det er mer sannsynlig at det ikke skjer noe enn at det skjer noe, det er viktig å understreke. 

Brende snakket om trusselen

Utenriksminister Børge Brende talte om terrortrusselen i forbindelse med sitt besøk på Stiklestad i Trøndelag, fredag.

– Når et land blir stilt overfor en terrortrussel som fører til at vi endrer beredskapsnivået vårt og PST mener at den er troverdig, er det viktig å minnes de verdiene som vi står for. Ytringsfrihet, toleranse og kampen mot ekstremisme er viktig. Vi skal vise at vi ikke lar oss påvirke, men vi allikevel tar det på alvor og gjør de nødvendige tiltakene, sier Brende

Utenriksdepartementet foretar en løpende vurdering, men det er totalt en faglig vurdering som politiet står for.

– Det har vi full tillit til, sier Brende.

– PST har allerede i sin sikkerhetsvurdering for Norge opplyst at vi er mer utsatt enn tidligere. Vi har en situasjon hvor norske statsborgere er fremmedkrigere i Syria eller Irak og vi har en reel og ny trussel for sikkerheten i vår egent land. Når PST går åpent ut med den, så ser vi at utenrikspolitikk er blitt en del av det innenrikspolitiske-bildet.