HIT KOMMER PENGENE: Call-senteret Bistandshuset på Fagernes tar seg betalt 75 kroner for å samle inn 100 kroner for veldedige organisasjoner. Selskapets hovedaksjonærer er to veldedige organisasjoner som selv bruker deres tjenester. FOTO: PRIVAT.
HIT KOMMER PENGENE: Call-senteret Bistandshuset på Fagernes tar seg betalt 75 kroner for å samle inn 100 kroner for veldedige organisasjoner. Selskapets hovedaksjonærer er to veldedige organisasjoner som selv bruker deres tjenester. FOTO: PRIVAT.

75 av 100 kroner som gis til bistand ender opp her inne

Call-senteret Bistandshuset tar 75 prosent av de innsamlede pengene, men benekter at de er pengegriske. – Vi er ikke en gjeng pamper som tjener oss rike på dette, raser daglig leder. 

Tidligere denne uken ble tre nye veldedige organisasjoner ført opp på OBS-listen til Innsamlingskontrollen (IK).

Organisasjonene Norges Livredningsselskap, Special Olympics Norge og Child Africa er de siste tilskuddene Innsamlingskontrollens liste over selskaper de mener driver useriøs pengeinnsamling.

Innsamlingskontrollen har avdekket at så lite som 25 kroner av hver hundrelapp fra giverne, går til det reelle formålet.

For å kunne bli medlem i IK, må organisasjoner oppfylle kravet om at minst 65 prosent av de innsamlede midlene går til formålet.

Fellesnevneren

Felles for de tre organisasjonene, er at de benytter call-senteret Bistandshuset AS til å samle inn penger.

Call-senteret ble stiftet i april 2012 på Fagernes, og har som formål om å skape inntekter gjennom telefonsalg til frivillige og humanitære organisasjoner.

Bedriften har om lag 100 ansatte som sitter og ringer givere på vegne av organisasjonene.
Bistandshuset AS opplyser selv til IK at kostnadene ved å samle inn penger, ligger på 75 prosent av de innsamlede kronene, noe som betyr at 25 prosent tilfaller organisasjonene de ringer for.

– TAR IKKE UTBYTTE: Bistandshusets styreleder, Anders Ihler, sier at overskuddet går til de veldedige organisasjonene. – Vi er ikke en gjeng pamper som tjener oss rike på dette, sier han til TV 2. FOTO: PRIVAT.
– TAR IKKE UTBYTTE: Bistandshusets styreleder, Anders Ihler, sier at overskuddet går til de veldedige organisasjonene. – Vi er ikke en gjeng pamper som tjener oss rike på dette, sier han til TV 2. FOTO: PRIVAT.
  • Tlf/SMS/MMS: 02255
  • Fra utlandet: +47 915 02255
  • E-post: tips@tv2.no

De 25 prosentene skal deretter dekke de veldedige organisasjonenes egne utgifter, samt gå til formålet.

Hovedaksjonærene til Bistandshuset AS, er Child Africa og Special Olympics – to av selskapene som nå har blitt ført opp på «verstinglisten» til Innsamlingskontrollen.

Daglig leder i Innsamlingskontrollen, Børre Hagen, sier til TV 2 at det kan være en problematisk rollesammenblanding at call-senteret og organisasjonene sitter på begge sider av bordet.

– Det er en problemstilling. Det står i våre etiske retningslinjer at man ikke kan ha egne økonomiske interesser, men det har vi ikke vurdert i denne gangen, sier Hagen til TV 2.

Raser mot IK

Styreleder i Bistandshuset AS, Anders Ihler, sier til TV 2 at de, sammen med organisasjonene Innsamlingskontrollen nå har stemplet useriøse, krever å bli fjernet fra listen.

De varsler nå at de vil sette advokater på saken, og mener seg utsatt for urettferdig behandling av IK.

– Vi mener Innsamlingskontrollen går langt utover rammeverket sitt med sine uttalelser. Innsamlingskontoret har økonomiske interesser i at det er færrest mulig om givergleden i Norge, sier han til TV 2, og beskriver Innsamlingskontrollen som en ekskluderende klubb som jobber for de store veldedige organisasjonene.

TJENER PÅ SALG: Tall fra Brønnøysundregisteret viser at Bistandshuset mer enn doblet salgsinntektene sine fra 13 millioner i 2012 til over 31 millioner i 2013. FOTO: PRIVAT.
TJENER PÅ SALG: Tall fra Brønnøysundregisteret viser at Bistandshuset mer enn doblet salgsinntektene sine fra 13 millioner i 2012 til over 31 millioner i 2013. FOTO: PRIVAT.

– Barna som får disse midlene spør ikke om de får 25 eller 65 prosent, sier Ihler.

Ihler mener at flere av organisasjonene som er medlem i IK har en annen inntektsmiks enn selskapene de ringer for, og på den måten pynter på hvor mye som faktisk går til formålet.

Ihler bekrefter at 75 prosent av hver 100 lapp går til å dekke utgiftene til selskapet som ringer, fremfor å gå til den veldedige organisasjonen. Han mener at givere ikke føres bak lyset, men at dette er riktignok ikke informasjon de nødvendigvis markedsfører med.

– Når vi ringer rundt, så sier vi at overskuddet av det vi samler inn, går til formålet. Det er nærliggende å tro at givere da vil lure på hvor mye som går i overskudd. Spør de, så får de beskjed om dette, sier styrelederen til TV 2.

Doblet salgsinntektene
Child Africa eier 40 prosent av Bistandshuset. Rino Solberg, styreleder i Child Africa og styremedlem i Bistandshuset AS, sier til TV 2 at selskapet ble startet for å kunne samle inn enda mer penger til organisasjonen.

Tall fra Brønnøysundregisteret viser at Bistandshuset mer enn doblet salgsinntektene sine fra 13 millioner i 2012 til over 31 millioner i 2013.

– Når selskapet begynner å få overskudd, vil vi som aksjonærer ta ut overskuddet. Dette er penger som vil gå til bistandsarbeidet, sier han.

Anders Ihler innrømmer at inntjeningen har økt godt siden oppstarten, men foreløpig har ikke denne økningen bidratt til at mer enn 25 prosent går til de veldedige formålene.

Han sier at overskuddet er øremerket til bistand.

– Vi er ikke en gjeng pamper som tjener oss rike på dette. Ingen privatpersoner tar ut utbytte, sier Ihler.