UTSATT: Knutepunkter som Nationaltheatret stasjon i Oslo frekventeres hyppig av lommetyver, men politiets tiltstedværelse har begrenset tyveriene i Norges hovedstad. Foto: Roar Dalmo Moltubak/TV 2.
UTSATT: Knutepunkter som Nationaltheatret stasjon i Oslo frekventeres hyppig av lommetyver, men politiets tiltstedværelse har begrenset tyveriene i Norges hovedstad. Foto: Roar Dalmo Moltubak/TV 2.

Lommetyvene fotfølges av sivile politifolk. Det har gitt resultater

Etter en eksplosiv økning i antall lommetyverier fra 2010 til 2012, har politiet nå klart å redusere problemet betraktelig.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Politidirektoratets rapport som omhandler anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling for årets fire første måneder er godt nytt for deler av politietaten.

Mens antall anmeldte forhold som handler om narkotika har steget med 14,5 prosent siden våren 2012, har antallet anmeldte forhold som dreier seg om økonomi, vinning og vold alle gått ned.

Noen undergrupper der politiets innsats ser ut til å ha lykkes peker seg spesielt positivt ut.

Både grovt tyveri fra leiligheter, hytter, butikker, biler og «person på offentlig sted» har nemlig sunket betydelig siden våren for to år siden.

I tallene fra straffesaksregisteret (STRASAK) går det frem at forbrytelser som går inn under kategorien «grovt tyveri» omfatter 30,2 % færre saker i januar til og med april i år sammenlignet med 2012-tallene.

LES HELE RAPPORTEN FRA POLITIDIREKTORATET HER

I STRASAK-rapporten for 2014 trekkes nedgang i anmeldelser av lommetyverier, kalt «grovt tyveri fra person på offentlig sted», frem som hovedårsaken til de gode tallene.

Strengere reaksjoner og ny innsatsgruppe avgjørende

På landsbasis ble det anmeldt 32,9 % færre lommetyverier i første del av 2014, sammenlignet med samme periode i 2012.

– Etableringen av en egen innsatsgruppe har vært alfa og omega for å snu den negative trenden, mener politioverbetjent Roar H. Kvassheim.

Han leder innsatsgruppen mot lommetyverier i Oslo, en gruppe som ble satt sammen høsten 2012. Oslo var på det tidspunktet et eldorado for lommetyver og på to år hadde antallet lommetyverier økt med hele 74 prosent.

2013 ble lommetyverigruppens første hele år, og statistikken er oppløftende lesning for Kvassheim og hans 21 kolleger som i sivilt spaner på og avslører stadig flere lommetyver i hovedstaden.

– Vi har ved opprettelsen av lommetyverigruppa økt antallet pågripelser kraftig. Reaksjonen de pågrepne får er i dag strengere og mer konsekvent enn før opprettelsen av gruppen, forklarer Kvassheim.

Utenlandske tyver rett i fengsel

En stor del av de anmeldte lommetyveriene begås av utenlandske statsborgere. Kvassheim mener politiets reaksjon mot tyvene i mange tilfeller skremmer dem fra å fortsette sin kriminelle løpebane, i alle fall i Norge.

– Vi går for varetektsfengsling i samtlige saker med utenlandske statsborgere, og etterforsker sakene hurtig slik at vi får saken opp til doms mens de sitter i varetekt. Parallelt fremmer vi utvisningssak, slik at lommetyven etter endt soning blir uttransportert fra landet og får innreiseforbud, sier Kvassheim.

Avslørt av mobilinnhold

Av 91 pågrepne lommetyver i Oslo i 2013 var 62 fra Romania. 15 var fra Polen.

Under en pågripelse omtalt i Politiforum ble lommetyvene avslørt av innholdet på en iphone. Spanerne logget seg på appen Snapchat, og den utenlandske tyven kunne ikke redegjøre for hvem kontakten «Astrid» var.

– Når kom du til Norge, spør spaneren?

– I dag, svarer tyven, før han blir påsatt håndjern og ført bort i en politibil.

Les mer om lommetyverigruppa i Oslo politidistrikt på Politiforum.

Selv om nedgangen i antallet anmeldte lommetyverier har stupt de siste to årene, har Oslo flere anmeldelser pr 100 innbyggere enn både Göteborg, Stockholm, Berlin og New York. Kvassheim kommer derfor med følgende råd:

  • Vær oppmerksom, og oppbevar verdigjenstander tett på kroppen og på vanskelig tilgjengelige steder
  • Skjul pinkodene ved bruk av bankkort
  • Følg ekstra godt med på steder med trengsel
  • Anmeld lommetyverier til politiet selv om det er lite opplysninger i saken, slik at vi kan se sakene i sammenheng og bruke informasjonen til å bestemme hvor og når vi skal sette ut våre sivile betjenter.

 

HER FOREGÅR TYVERIENE: Kartet er utarbeidet av  lommetyverigruppen ved Oslo politidistrikt, basert på registrerte lommetyverier i 2013. Grafikk: Politiet.
HER FOREGÅR TYVERIENE: Kartet er utarbeidet av  lommetyverigruppen ved Oslo politidistrikt, basert på registrerte lommetyverier i 2013. Grafikk: Politiet.