Den kvinnelige bilføreren i 60-årene fulgte etter bilen som kjørte foran henne da hun krysset planovergangen på Enebekk i Råde den 1. august i fjor. Men da bilen foran måtte vente på grunn av vikeplikt for kryssende trafikk ble hun stående på skinnene mens toget nærmet seg og bommene ble senket ned foran og bak bilen.

Tilfeldigheter

Togføreren så bilen og forsøkte å bremse, men hadde ikke mulighet til å unngå en kollisjon. Kvinnen rakk å gå ut av bilen før toget traff, men fikk lettere skader da kjøretøyet ble skjøvet til siden i sammenstøtet. 

Ulykken ble etterforsket av Statens havarikommisjon for transport som har konkludert med at alle sikringstiltakene på stedet fungerte som de skulle. Likevel understreker de at det kun var tilfeldigheter som gjorde at ulykken ikke fikk alvorligere utfall.

«Flere forhold gjorde at det ble kun mindre konsekvenser i denne hendelsen», skriver de i rapporten og peker på blant annet god sikt og togets lave hastighet.

Fanget mellom bommene

Havarikommisjonen påpeker en svakhet ved at slike planoverganger ikke oppdager kjøretøy eller andre objekter som får plass mellom bommene. Det vil si at dersom et kjøretøy blir fanget mellom bommene vil toget likevel få klarsignal på planovergangen.

«Man er dermed avhengig av førers visuelle observasjon av kjøretøyet for å forhindre, eller redusere konsekvensen av et sammenstøt», heter det i rapporten.

KØ: Skissen viser ulykkesstedet med de involverte kjøretøyene. Kvinnen i ulykkesbilen ble stående fast på skinnene da toget kom kjørende, uten mulighet til å kjøre frem eller rygge. Illustrasjon: SHT
KØ: Skissen viser ulykkesstedet med de involverte kjøretøyene. Kvinnen i ulykkesbilen ble stående fast på skinnene da toget kom kjørende, uten mulighet til å kjøre frem eller rygge. Illustrasjon: SHT

Havarikommisjonen anbefaler nå at dette systemet evalueres, og at Jernbaneverket vurderer å sette opp «deteksjonssystemer» som kan varsle dersom noe befinner seg på skinnene. Det vises til at slike systemer er vanlige i flere andre land, blant annet Sverige som har innført slik varsling på 80 planoverganger der det er fare for kø.

Der har de ikke hatt noen ulykker siden systemene ble innført i 1983.

Havarikommisjonen setter også et spørsmålstegn ved effekten av skiltene på innsiden av bommene som ber bilføreren om å kjøre ned bommen dersom toget kommer.

«Det viser at terskelen for å kjøre gjennom en bom er svært høy, til tross for den farlige situasjonen bilfører befinner seg i», står det i rapporten.

Jernbaneverket hadde ikke satt seg inn i rapporten da TV 2 tok kontakt onsdag, og ønsket ikke å kommentere saken.

LITEN EFFEKT: Bommen var utstyrt med skilt på innsiden, men Havarikommisjonen sår tvil om effekten av en slik skilting. FOTO: SHT
LITEN EFFEKT: Bommen var utstyrt med skilt på innsiden, men Havarikommisjonen sår tvil om effekten av en slik skilting. FOTO: SHT