Håndballtrener fikk «Suarez-straff»

Tidligere FyllingenBergen-trener Anders Fältnäs ble straffet like hardt som Luis Suarez.

Det var i semifinalen i sluttspillet mellom Elverum og FyllingenBergen at det rant over for daværende FyllingenBergen-trener Anders Fältnäs.

I frustrasjon over dommerne Lars Jørum og Kim Rune Stenhaugmo viste han begge langfingrene i været.

Nå har Norges Håndballforbunds domskomité behandlet saken, og svensken er idømt like lang utestengelse som Luis Suarez fikk for å ta en tygg av Giorgio Chiellini; fire måneder, skriver Bergens Tidende.

Følgende står det i protokollen fra domskomiteen.

Sammendrag:
«Fyllingens lagleder XX har, i løpet av og like etter kampen, med både verbale ytringer og gestikulerende fakter, sjikanert kampens dommerpar grovt. Det oppsto en ytterligere konfrontasjon etter at dommerne hadde dusjet. XX er enda tydelig sint og ønsker forklaring fra dommerne. Da dommerne nekter dette, kaster XX en halvfull colaflaske mot dommerne og fortsetter den verbale utskjellingen. Dommerne oppfatter hele hendelsen som svært truende».

Domskomiteens vurdering:
«Innhentede forklaringer stemmer godt overens, både med hensyn til gestikulerende fakter, sterke uttrykk og utskjelling, samt kasting av plastflaske mot dommerne. Det å fysisk true en dommer/ kaste objekter mot en dommer er en handling som på ingen måte kan sees på som akseptabel, og dersom den ikke påtales er med på å svekket vernet av dommerne. Domskomiteen ønsker derfor å reagere strengt i dette tilfelle.

Den fysiske handlingen, som fører til at dommerne føler seg truet, samt de øvrige usportslige handlingene utgjør en atferd som på ingen måte er ønsket i norsk håndball».

Kjennelse:
Lagleder XX, Fyllingen Håndball Elite, ilegges tap av rett til å delta i all håndball (utelukkelse) i 4 – fire – måneder, jfr NIFs straffebestemmelser § 11-7 (1) bokstav e.

Det får Fältnäs til å reagere.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen. Forsøk på vold? Det er løgn, sier han til bt.no.

Han bekrefter at han kastet flasken, men aldri at den ble kastet mot dommerne.

– Nei. Jeg kastet en plastflaske ved siden av dommerne. Og det var ikke bra. Men at det betraktes som forsøk på vold, det er vanskelig å akseptere. Jeg er ingen voldelig trener, sier han.

Fältnäs har bestemt seg for å anke dommen.