Disse bilmerkene er innblandet i flest ulykker

Hvordan ligger ditt bilmerke an? Se den komplette listen her.

Dette er noen av bilmerkene som oftest er innblandet i
ulykker. Illustrasjonsbilder.
Dette er noen av bilmerkene som oftest er innblandet i ulykker. Illustrasjonsbilder.

Vårt valg av bilmerke er ikke tilfeldig. Det sier nemlig noe om hvem vi er. Om livsstil, sosialstatus, inntekt, familieforhold etc. Bilen er på mange måter et "speil" på hvem vi finner bak rattet.

Bilen sier også noe om ulykkesrisikoen. Hvordan og hvorfor har det svenske forsikringsselskapet Folksam forsøkt å finne ut av, gjennom å granske 56.000 reelle ulykker i Sverige siden 2003.

De har studert hvor ofte en bilfører blir utsatt for en singelulykke.

Hjelp - forsikringen er dyrere enn bilen

BMW er "værstingen"

På singelulykker er ett bilmerke klart oftere representert enn andre, nemlig BMW. Ifølge Folksam-studien er BMW-førere involvert i singelulykker mer enn ti ganger oftere enn Toyota-førere.

Andre merker som er høyt på listen over singelulykker er Chrysler, Jeep og Rover.

De har også sett på sammenhengen mellom alder og ulykkesfrekvens, samt forholdet mellom menn og kvinner.

- Bilekspert i Broom, Benny Christensen - er du overrasket?

- Både ja og nei. Det med BMW bekrefter vel kanskje gamle myter, så det overasker ikke så stort, men at differansen ned til de andre er så stor som den er, det overrasker. Jeg trodde vel kanskje at Audi også skulle være nærmere BMW enn det de er.

BMW 10 ganger mer farlig enn Toyota?

- Er BMW 10 ganger mer trafikkfarlig enn Toyota?
- He, he... Nei, jeg tror ikke det. Selv om statistikken også kan tolkes slik om man vil og lukker øynene for en del parametere. Statistikk er statistikk, minner Benny om.

- Dette handler nok i stor grad om hvem som sitter bak rattet. Rent teknisk sett er BMW en sikrere bil enn Toyota. BMW er jo både langt framme og tidlig ute med nytt og avansert sikkerhetsutstyr. Samtidig vet vi at de som kjører Toyota ofte er trygghetssøkende i forhold til driftsikkerhet. Det gjenspeiler nok også personligheten, og dermed oppførselen på veien hos de kundene.

- Sverige kontra Norge - hvordan tror du forskjellene er?

- Jeg vil i utgangspunktet tro at det sort sett er samme typer mennesker som kjøper de forskjellige merkene i Sverige som i Norge - så det tror jeg nok er ganske likt, sier Benny.

Disse bileierne er aller mest fornøyd

Unge menn og gamle damer

Studien viser også at menn oftere er representert ved singelulykker enn kvinner. Mennene har en 60 prosent høyere risiko for å krasje.

Kvinner er generelt mindre risikosøkende enn menn. Selv om unge kvinner har en høyere ulykkesrisiko enn eldre kvinner, så er det slik at de fortsatt har betydelig lavere risiko for å krasje i forhold til unge mannlige sjåfører.

Dersom vi i ser på statistikken på alder av sjåføren, ser vi at unge menn (18-20 år) og eldre kvinner (80 +) er oftest involvert i ulykker.

Fem ganger større risiko

Yngre sjåfører har fem ganger større risiko for å krasje enn førere i aldersgruppen 45-50 år.

Unge kvinner, opp til 30 år, er også mer utsatt for å krasje, men er i risiko fortsatt hele 30 prosent under de mannlige sjåfører på samme alder.

- Noe nytt for deg her Benny?

- Nei, egentlig ikke. Mye visste vi jo fra før, men jeg synes igjen at kurven viser overraskende stor sprik mellom unge - de midt i mellom - og de eldre. Det er noe jeg absolutt synes de mest risikoutsatte bør tenke over, sier bileksperten helt til slutt.

 Derfor har det blitt mye vanskeligere å være biltyv