I KRISE: Tore Andreas Gundersen og HamKam sliter økonomisk.
I KRISE: Tore Andreas Gundersen og HamKam sliter økonomisk.

HamKam kan bli slått konkurs tirsdag neste uke

Mangler over tre millioner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg vil først beklage på vegne av klubbens ledelse overfor ansatte og spillere for at vi ikke lykkes med å skape et fundament for videre drift av HamHam, sa styreleder Morten Kristiansen på en pressekonferanse på  Briskeby torsdag.

– Så vil jeg beklage overfor samarbeidspartnere og supportere for at vi ikke klarte å få til et bedre økonomisk fundament for klubben, fortsatte han.

Frist frem til tirsdag
Sportslig svikt er en av hovedårsakene til inntektssvikten.

– Vi ligger sist i førstedivisjon og den vanskelige sportslige situasjonen gjorde at vi allerede i mai lå 1,5 millioner kroner etter i salg av sponsoravtaler. Nå er vi 1,2 millioner etter, opplyste styrelederen.

Tilskuersvikt og mindre penger fra Norsk Toppfotball er andre årsaker til at den samlede inntektssvikten totalt er på 3,2 millioner kroner. Nå har ledelsen lagt frem en plan for kostnadskutt, men det er usikkert på om det er nok.

– Konsekvensen er at styret må begjære oppbud fordi vi ikke er i stand til å drive på kreditors regning. Dersom det ikke foreligger en løsning innen tirsdag klokken 12 neste uke vil det bli sendt en konkursbegjæring for HamHam fotball. Det betyr at HamKam fotball slutter å eksistere og vi må melde på et nyt lag i den laveste lave divisjonen, konstaterte Kristiansen.

Han innrømmer at det vil være usedvanlig trist å kreve oppbud av klubben for en sum på 3,2 millioner kroner.

– Jeg skjønner at 3,2 millioner kroner ikke er så mye penger i den store sammenheng. Men nå vi se på de mulige løsningene som må foreligge innen tirsdag 1. juli klokken 12.00. Vi må vi jobbe hardt de neste dagene for å se hva vi kan gjøre. Det viktigste for oss nå er å redde klubben fra konkurs. Det er ikke første gang vi er i en situasjon hvor vi manglet penger. Som Ham-Kam-supporter håper jeg at vi finner løsninger, fastslo styrelederen.

Vurderer oppbud
Dette skriver klubben som fyller 100 år i 2018 i pressemeldingen om den økonomiske situasjonen:

Styret har i lengre tid hatt hyppigemøter vedrørende både den sportslige og økonomiske situasjonen i klubben, og det har vært jobbet med tre ulike alternativer:

1. HamKam fotball satser og styrker stallen i sommervinduet med 3-4 spillere, noe som var et premiss i avtalen med Peter Sørensen. Må eventuelt gjøres kombinert med kraftig kostnadskutt.

2. HamKam fotball kutter kostnader og forbereder klubben for spill i 2. divisjon neste sesong.

3. HamKam fotball må ta konsekvensen av situasjonen og melde oppbud.

I styremøte den 24. juni ble det gjort en grundig gjennomgang av realismen og konsekvensene ved de ulike alternativene. Styrets konklusjon er at med dagens situasjon virker både alternativ 1. og 2. lite realistiske. Samtidig så er vi fullt ut klar over de dramatiske konsekvensene ved å måtte melde oppbud.

Styret mener imidlertid at vi er forpliktet overfor både ansatte, samarbeidspartnere, presse, publikum og andre til å spille med helt åpne kort.

1. Vi ligger an til en inntektssvikt i størrelsesorden 3,2 millioner kroner i forhold til budsjett inneværende sesong. Fordelingen er som følger sponsorsalg ca. -1,2 mill. – billettinntekter/andre inntektsbringende tiltak ca. - 1 mill. og uttelling på medieavtalen i forhold til tabellplassering på ca. – 1 mill.

2. Klubben ved økonomiutvalget har simulert kostnadskutt, og har kommet til at dette kan utgjøre et beløp opp mot 2 millioner kroner. Men dette vil på langt nær være nok for å kunne opprettholde en forsvarlig drift, på grunn av en svært anstrengt likviditet.

Det ble på bakgrunn av ovennevnte derfor gjort følgende vedtak i styremøtet tirsdag 24. juni.

«Styret innfører umiddelbar betalingsstopp, for å sikre at klubben ikke påtar seg ytterligere økonomiske forpliktelser. Med mindre det er funnet løsninger som gir grunnlag for videre drift innen tirsdag 1. juli kl. 12.00, er det styrets plikt og begjære oppbud».

Dramatisk inntektssvikt
Klubben ligger sist i 1. divisjon og styrer mot 2. divisjon. Nå kan det likevel se ut som det blir enda lavere divisjoner for Hamar-laget.

Situasjonen er så dyster at dersom ikke rett i overkant av tre millioner er på plass innen to ukers tid, går de til skifteretten. Akkurat som Lyn ble presset til å gjøre i 2010.

Etter det TV 2 forstår er det i hovedsak tre økonomiske poster som har svikter på Briskeby:

1) Svikt i sponsorinntekter på rundt 1,5 millioner kroner
2) Millionbom i budsjettet på publikumssiden
3) Plasseringspenger fra NFF

HamKam har helt siden 2009 vært i økonomisk trøbbel.