SKUFFET: Leder for Juss-Buss, Hedda Larsen Borgan (t.v.) og Marta Trzcinska i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) frykter de må kutte i tilbudene sine hvis den offentlige støtten reduseres permanent. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2.
SKUFFET: Leder for Juss-Buss, Hedda Larsen Borgan (t.v.) og Marta Trzcinska i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) frykter de må kutte i tilbudene sine hvis den offentlige støtten reduseres permanent. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2.

Regjeringen kutter i støtten til gratis juss-tjenester

– Rettssikkerheten til de mest utsatte nedprioriteres, mener lederen for studenttiltaket Juss-Buss.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tallenes tale er klar: Samtlige gratistilbud drevet av juss-studenter i Norge får mindre penger fra Justis- og beredskapsdepartementet i år enn de to foregående kalenderårene.

SE STOR OVERSIKT OVER TILSKUDDSKUTTENE NEDERST I SAKEN

– Det er første gang vi får kutt i tilskuddene, og det oppfattes som at regjeringen nedprioriterer rettssikkerheten for de som allerede er mest utsatt i samfunnet, sier leder for Juss-Buss i Oslo, Hedda Larsen Borgan, til TV 2.

Truer sommertilbudet

Juss-Buss drives av studenter, og tilbyr gratis juridisk assistanse til blant annet mennesker som går på sosialstønad, innvandrere, fanger og tilreisende arbeidstakere som er utsatt for sosial dumping.

– Klientene våre har en gjennomstnittsinntekt på rundt 170.000 kroner, så det er de med minst ressurser fra før dette går ut over, mener Larsen Borgan.

Les mer om Juss-Buss her.

RAMMES: De studentdrevne jusstiltakene som Juss-Buss hjelper personer med lav inntekt, uten krav på fri rettshjelp og et spekter av utfordringer. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2.
RAMMES: De studentdrevne jusstiltakene som Juss-Buss hjelper personer med lav inntekt, uten krav på fri rettshjelp og et spekter av utfordringer. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2.
MØTESTED: Hos Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) møter Marta Trzcinska og de andre rådgiverne hvert år hundrevis av kvinner som søker hjelp. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2.
MØTESTED: Hos Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) møter Marta Trzcinska og de andre rådgiverne hvert år hundrevis av kvinner som søker hjelp. Foto: ROAR DALMO MOLTUBAK/TV 2.

I fjor sommer mottok og behandlet Juss-Buss over 800 saker. Sommerdriften trues nå på grunn av stønadskuttet.

– Kuttet truer sommerdriften både i år og i fremtiden dersom Justisdepartementet opprettholder kuttene. Reduksjonen i støtte betyr at vi trolig kan behandle rundt 150 færre saker enn planlagt i år, forteller Juss-Buss-lederen.

Departementet forsvarer fordelingen

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen sier til TV 2 at årets tildelinger ikke representerer et vendepunkt i tilskuddene til studentjuss-tilbudene.

– Våre tilskudd til denne typen tiltak er ikke redusert totalt sett. Forskjellen fra i fjor til i år er at vi har fått inn enda flere og noen mer spissede søknader. Da har vi gjort noen prioriteringer, men det ligger en forutsetning om at mange fortsatt vil få rettshjelp fra denne typen tiltak, sier Brein-Karlsen.

– Er det noe med arbeidet Juss-Buss og de andre studentdrevne tiltakene har gjort som har ført til reduksjonen?

– Vi opplever at de forutsetningene som vi legger for midlene vi har tildelt dem har blitt oppfylt. Samtidig ser vi hvert år på søknadene og gjør en ny vurdering, sier Brein-Karlsen.

– Kommer til å gå i minus

Også Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) betegner kuttene i støtte som alvorlig. Det at kuttene ikke ble kjent før halve budsjettåret var gått, skaper også store utfordringer.

– I år har alle tiltakene våre vært budsjettert med det vi fikk i fjor, så når vi nå blir kuttet så gir det ganske store utslag i vår økonomi, forteller daglig leder i JURK, Marta Trzcinska.

JURK jobber blant annet med oppsøkende arbeid blant innvandrerkvinner, en gruppe der behovet for juridisk informasjon er stort.

Les mer om JURK her.

Trzcinska forteller at kuttet på 88.000 kroner som JURK må ta, tilsvarer en hel saksbehandlingsstiling et helt år. En saksbehandler mindre, betyr 200 færre behandlede saker.

– Kuttet gjør også at vi må begrense vårt rettighetsarbeid i blant annet innvandrerkvinner i voksenopplæringen. Vi kommer til å gå i minus i år og har ingenting å gå på. Kuttet i år blir et minus som følger oss over i neste år, sier JURK-lederen.

Som oversikten TV 2 har innhentet fra Justis- og beredskapsdepartementet viser, rammes også studentenes rettshjelptilbud over hele landet av kutt i dette budsjettet. 

Brein-Karlsen mener likevel de totale overføringene gjør at like mange kan søke rettslig assistanse gjennom de gratis ordningene.

– Denne regjeringen opprettholder nivået på tilskudd for rettshjelptiltak videre, sier Brein-Karslen til TV 2.

Her er tilskuddene fra Justisdepartementet til «spesielle rettshjelptiltak» for inneværende og de to foregående årene. Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet.
Her er tilskuddene fra Justisdepartementet til «spesielle rettshjelptiltak» for inneværende og de to foregående årene. Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet.