Regjeringen filleristes for å beholde ostetollen

KØBENHAVN/BRUSSEL/OSLO (TV 2): Statsminister Erna Solberg filleristes av egne partifeller i Europa for at hun ikke har fjernet ostetollen, i et brev som TV 2 har fått tilgang til. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

"Kjære statsminister Erna Solberg. I lys av det tette og gode forholdet mellom EU og Norge, er det med stor skuffelse at vi må konstatere at en Høyre-ledet regjering i den seneste jordbruksavtalen nå stadfester tolløkningene på gulost". 

Slik begynner brevet signert tre av Erna Solbergs egne partifeller i Europaparlamentet:

Bendt Bendtsen er tidligere visestatsminister i Danmark, Daniel Caspary kommer fra kansler Angela Merkels eget parti, CDU, i Tyskland, og Christofer Fjellner kommer fra Fredrik Reinfeldts parti, Moderaterna, i Sverige. 

*Les hele brevet her

*Se journalistenes videoblogg: Derfor er det bråk rundt den norske ostetollen

De står i spissen for et europeisk naboopprør mot den norske regjeringen, som i brevet filleristes for ikke å ha fjernet den ostetollen:

"De unilaterale tolløkningene er uakseptable, og vi forstår ikke hvordan en borgerlig regjering kan underskrive et dokument som tvinger dere til å beholde tolløkninger som dere tidligere har lovet å fjerne," skriver de i brevet. 

Hva får noen av Norges nærmeste partnere til å skrive et slikt brev til statsministeren?

Helgesens beskjed til Brussel

For å finne svaret på det, må vi gå helt tilbake til september 2012, da den rødgrønne regjeringen bestemte at tollsatsene for gulost skulle økes fra 1. januar 2013. 

Den daværende borgerlige opposisjonen protesterte. Erna Solberg uttalte at den rødgrønne regjeringen ødela Norges forhold til EU med ostetollen.

Derfor: Rett etter regjeringsskiftet i fjor, dro den ferske europaminister Vidar Helgesen rett til Brussel for å forsikre EU om at regjeringen ville gå inn for å fjerne ostetollen

- Jeg vil fortelle EU at regjeringens mål er å fjerne ostetollen, sa Helgesen til TV 2 like før han gikk ombord på flyet til Brussel. 

Men Helgesen hadde glemt å forsikre seg om at han hadde støtte i Stortinget. Venstre bestemte seg for ikke å støtte en fjerning av ostetollen.

Sju måneder etter Helgesens første besøk i Brussel, er ostetollen der fortsatt. Og ikke nok med det: Regjeringspartienes vedtak årets jordbruksoppgjør gjør det enda vanskeligere å fjerne ostetollen. 

Prisøkning på melk

Selv om jordbruksoppgjøret ikke direkte omhandler tollsatser inneholder det mekanismer som befester behovet for et tollvern for norske bønder.

I årets oppgjør er det blitt vedtatt en økning på 15 øre i prisen som hver bonde får per liter melk de leverer. Tilsammen er det anslått at det vil utgjøre en økning på 230 millioner kroner som forbrukerne må betale for norske melkeprodukter. Når norsk gulost blir dyrere øker behovet for tollbeskyttelse fra utenlandske konkurrenter.

Tidligere landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum mener det er et paradoks at regjeringen er i mot ostetoll samtidig som de stemmer for melkeprisøkningene i årets jordbruksoppgjør.

- Det som var en krise i fjor, det legger de som premiss for sin politikk i år, sier Vedum til TV 2.

Nåværende landbruksminister Sylvi Listhaug har avslått TV 2s forespørsel om intervju om ostetollen med den begrunnelse at det skal forhandles med EU om spørsmålet til høsten og at hun derfor ikke vil si noe om temaet før etter sommeren.

Men på årsmøtet til Norges Bondelag 4. juni beroliget hun likevel de fremmøtte bøndene, og i strid med ambisjonene til Vidar Helgesen og resten av regjeringen fredet hun i praksis ostetollen i lang tid fremover.

- Når det gjelder tollvernet så er det viktig for oss å ha et tollvern som gjør at vi greier å produsere den maten vi skal i Norge. Men at vi på sikt ønsker å senke de, når vi da har fått til den omstillingen som vi mener er nødvendig i norsk landbruk. Og det kommer til å ta tid. Det er vi helt ut forberedt på, sa Listhaug fra talerstolen. 
 

Skuffede naboland

TV 2 møter europaparlamentariker Bendt Bendtsen nord på Sjælland. Han har helt siden ostetollen ble innført vært sterkt kritisk til Norges holdning. 

Jeg syns bare ikke at Norge kan fortsette med å oppføre seg som om de eier hele verden, sier han til TV 2. 

Og han har følgende å si om at en ny, Høyre-ledet regjering ikke har fjernet ostetollen:

- Man må gjøre sitt hjemmearbeid. Det hadde europaministeren ikke gjort, sier Bendtsen til TV 2. 

Han får støtte av lederen av Folketingets europautvalg, Eva Kjer Hansen, som mener at den norske regjeringen har brutt et klart løfte til Europa. 

- Jeg er så skuffet over at regjeringen nå inngår en avtale nå om å bevare de meget høye satser på ost, sier Kjer Hansen til TV 2. 

Helgesen: - Har aldri lovet EU noe som helst

Da TV 2 traff europaminister Vidar Helgesen i Brussel denne uken, hadde han følgende forklaring på hvorfor regjeringen ennå ikke har fjernet ostetollen.

- Vi forholder oss til at Venstre har gjort det klart at de ikke mener det samme nå som før valget, og derfor kommer ikke vi til å ta noen initiativer i ostetoll-spørsmålet, sier Helgesen til TV 2. 

Og nå hevder Helgesen at han aldri har lovet EU noe som helst. 

- Vi har aldri fortalt EU at vi skal reversere ostetollen, poengterer Helgesen. 

Men referatet fra EØS-rådsmøtene viser hva Helgesen faktisk sa: 

"The Government's objective is to change the existing trade regime for cheese and meat," sa Helgesen til EU på møtet i EØS-rådet 19. november 2013.

Både referater og samtaler som TV 2 har hatt med politikere og byråkrater i EU-systemet, bekrefter at EU-siden forsto dette som et klart signal om at ostetollens tid snart var over:

"Den 19. november 2013 meddelte Norges minister for EØS‐ og EU-anliggender, Vidar Helgesen, på EØS-Rådets møde den 19. november 2013, at den nye regering har til hensigt at ændre den eksisterende handelsordning for ost og kød," heter det i en korrespondanse mellom Kommisjonen og Parlamentet nå nylig.

- Ikke en á la carte-meny

Norges partnere i Europa mener Norge oppfører seg lite solidarisk:

"EUs indre marked er ikke en á la carte-meny hvor EØS- og EU-land bare kan forsyne seg av det de ønsker. Man må overholde avtaler og konkurrere på like vilkår, hvis markedet skal fungere," heter det videre i brevet.

Både Europaparlamentet og den mektige Europakommisjonen, som formelt følger opp Norges avtale med EU gjennom EØS-avtalen, er samstemte i sin kritikk av den norske ostetollen. EU mener nemlig at ostetollen er i strid med intensjonen i EØS-avtalens artikkel 19, som sier at markedet for landbruksprodukter mellom Norge og EU gradvis skal bli åpnere. 

Se videobloggen: Derfor reagerer Norges europeiske partnere så sterkt på ostetollen