MOBBET HELE BARNDOMMEN: Kristian ble mobbet på skolen og gikk til sak mot Vestby kommune, for at de ikke fikk stoppet mobbesituasjonen. Foto: Pål Martin Rossing/TV 2
MOBBET HELE BARNDOMMEN: Kristian ble mobbet på skolen og gikk til sak mot Vestby kommune, for at de ikke fikk stoppet mobbesituasjonen. Foto: Pål Martin Rossing/TV 2

Mobbesaken til Kristian kan bane vei for flere rettssaker

Jusprofessor tror flere vil ta sine mobberelatert skader inn for retten. Her ser du hvordan du kan søke  hjelp. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag fortalte TV 2 om dommen i Follo tingrett, som tilkjente 26 år gamle Kristian Alexandersen millionerstatning etter et liv som mobbeoffer.

26-åringen lider av posttraumatisk stress etter mobbingen som foregikk hele skolegangen hans. Han fikk 1,6 millioner kroner i erstatning for tapt livskvalitet og tap av fremtidige inntekter.

I tillegg fikk han 200.000 til medisinske utgifter. Alexandersen lider av posttraumatisk stress, og står utenfor arbeidslivet.

Selv om han fikk nærmere to millioner til sammen, er det ikke mye sammenlignet med potensielle inntekter gjennom et helt liv. Hadde han blitt påført skadene etter fylte 16 år, ville erstatningen blitt langt større.

Ønsker du å søke hjelp med din mobbehistorie?
Se tipsene under videoen lenger nede i artikkelen.

Barn dårligst ut i erstatningssaker

Professor dr. juris Morten Kjelland ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo, sier barn blir systematisk underkompensert etter dagens regelverk.

– Jeg har vært sekretær for Personskadeerstatningsutvalget, som foreslår en ny modell for erstatning til barn. Barn kommer dårligere ut etter dagens regelverk, sier han.

Mennesker som har skader som de har blitt påført før de fyller 16 år, får en standardisert erstatning dersom det foreligger erstatningsansvar. Er skadene påført etter fylte 16 år, er det en individuell vurdering som ligger til grunn.

Da blir det regnet ut sannsynlig livsinntekt, og den økonomiske uttellingen blir bedre.

– Dagens modell er standardisert for barn, men individuell for voksne. Den standardiserte for barn er for statisk. Den har ikke hengt med rettsutviklingen, sier Kjelland.

Viser til 22. juli-skader

Per Oretorp i Personskadeforbundet mener en lovendring bør få tilbakevirkende kraft.

– Etter 22. juli-angrepene endret man voldsoffererstatningen, med tilbakevirkende kraft. Dette var regler vi hadde krevd i flere år, men som man skjønte først etter Utøya, sier Oretorp.

– Mobbeofferet i Vestby-saken har noen av de samme skadene. Ikke som dem som ble skutt, men som ungdommene som så grusomme ting på Utøya, sier han.

26-åringen i Vestby har fått diagnosen posttraumatisk stress.

Styrking av vern

Jus-professor Kjelland sier Høyesterett i en dom fra 2012 gjorde det klarere hvordan ansvaret for mobbing kan plasseres. Han oppfatter det som en styrking av vernet for mobbeofre.

Etter at TV 2 skrev om 26-åringen som fikk millionerstatning for en barndom preget av mobbing, fikk vi mange henvendelser fra mennesker som har opplevd lignende. Felles for dem alle er at de spør om hvordan de kan prøve sine saker i rettsvesenet.

Kjelland mener denne dommen, og flere lignende dommer andre steder i landet, kan få flere mobbeofre til å prøve å stille skolevesenet til ansvar.

– Det er klart at økt kunnskap om rettigheter vil gjøre at flere vil prøve ut om de kan realisere sine rettigheter, sier Kjelland, som påpeker at det er kompliserte saker.

– Det er en konkret og individuell vurdering av hver enkelt skadelidende, sier han.

– Er det blitt større aksept for å ta slike saker til retten?

– Det er en tendens man ser på andre områder, det er en viss rettsliggjøring innenfor erstatningsretten. Tilstander man tidligere bare måtte leve med har fått en rettsliggjøring, sier han.

Målet med erstatningen er å dekke to typer tap. Det ene er inntektstap, det andre er tapt livsutfoldelse. Men økonomi er ikke eneste motivasjon for alle søkerne.

– Dels ønsker de økonomisk kompensasjon, dels ønsker de en utredning av hva som har skjedd og dels ønsker de at noen hører på dem og tror på dem, sier Kjelland.

Slik får du hjelp til å søke erstatning

Jusprofessoren sier mobbeofre som ønsker å gå til sak, må kontakte rett ekspertise.

– Dette er kompliserte juridiske problemstillinger. Det er viktig å gå til en advokat som har erstatningsrett som hovedområde. I mobbesakene må man ha kunnskap om regelverk innenfor for eksempel skolelovgivning, sier Kjelland.

Personskadeforbundet jobber med rettledning i erstatningssaker. Forbundet setter mennesker i kontakt med spesialiserte advokater.

– Den som vil gå til sak må prøve å plassere et ansvar, vise at det er mobbingen om forårsaker skade og tap og vise at kommunen har brutt rutinene for mobbing, sier Per Oretorp.

– Vi vil sette vedkommende i kontakt med spesialiserte advokater.

Han sier alle som mener seg skadet av en kriminell handling, kan kontakte Personskadeforbundet.

– Vårt mål er at de skal få et så godt liv som mulig. Vi har avtale med et juridisk nettverk, med inntil 1,5 timers gratis vurdering for våre medlemmer, sier han.

Se mer om medlemskap på forbundets nettsider 

Oretorp oppfordrer også til kontakt med Kontoret for voldsoffererstatning.

– Skolen kan bli frikjent selv om noen er skadet etter mobbing, og mobbing kan også inneholde voldshendelser. Da kan voldsoffererstatning være ett alternativ, sier Oretorp.