E-tjenesten tror nordmenn kriger for ISIS i Irak

Nordmenn klatrer på lederstigen i terrororganisasjonen ISIS. Flere deltar trolig også i aksjonene i Irak.

Det sier generalløytnant Kjell Grandhagen til TV 2.

ISIS: Bildet viser et pansret kjøretøy med flagget til terrororganisasjonen ISIS. Foto: AFP
ISIS: Bildet viser et pansret kjøretøy med flagget til terrororganisasjonen ISIS. Foto: AFP

Sjefen for Etterretningstjenesten er svært bekymret for situasjonen og sier at hvis ISIS lykkes, så vil området bli et nytt fristed for internasjonal terrorisme.

– I Irak er det store spørsmålet om man klarer å holde dette landet samlet eller om det går mot en oppsplitting. Det er alvorlig i seg selv. Det andre vi kan se i dette er fremveksten av en område der terrororganisasjoner, og spesielt da ISIS, kan operere ganske fritt og drive sin virksomhet - på randen av Europa. Og det sier seg selv at det langsiktig representerer en trussel mot hele den vestlige verden hvis dette skulle lykkes, sier Grandhagen til TV 2.

– Vil du si at det er en alvorlig situasjon?

– Ja, jeg vil si at det er en meget alvorlig situasjon, fordi den altså kan utvikle seg til et friområde for internasjonal terrorisme som vi egentlig ikke har sett siden al-Qaida hadde tilsvarende friområde i Afghanistan og grenseområdene mot Pakistan.

ISIS har blitt en sterk terrororganisasjon fordi de har tiltrukket seg så mange fremmedkrigere, sier Grandhagen. Rundt 50 personer har reist fra Norge for å bli med i ISIS, ifølge E-tjenesten.

– Vi har noen indikasjoner på at det kan være nordmenn også i Irak, som deltar i ISIS' operasjoner der. Det er jo slik at grensen mellom Syria og Irak i dag er ikke-eksisterende. Og vi må regne med at nordmenn også kan bli brukt på irakiske områder.

Enkelte nordmenn har vært med i flere år og har klatret på rangstigen.

– Det er klart at man kommer ikke dit uten at man har vist ferdigheter innenfor strid og terrorrelaterte forhold. Det at nordmenn får det, og også det at de er så lenge i området, gir en herding som det er grunn til å frykte, sier Grandhagen.