Satsingen på digital undervisning skal skje i nært samarbeid med TV 2s eier, Egmont, som allerede er en av de største aktørene på undervisningsmarkedet både i Danmark og Norge.

- Vi er stolte over at vi har fått denne tilliten, sier Kjell Øvre Helland, redaktør for TV 2 Skole A/S.

TV 2 Skole startet som en forlengelse av nyhets- og aktualitetsavdelingen i 2009.

- Vi begynte etter hvert å spille inn egne sendinger for barnetrinnet, ungdomstrinnet og voksenopplæringen. Per i dag leverer vi et nyhetsprodukt der nyhetene er spesielt tilrettelagt for skolen. Nå har vi nærmere 100 000 abonnenter på skolene og rundt 10 000 i voksenopplæringen. Målet er å øke disse tallene, sier Øvre Helland.

TV 2 Skole A/S blir et nytt heleid datterselskap av TV 2.

- Selskapet skal lage læremidler i de store skolefagene, både i grunnskolen og i videregående skole. I tillegg satses det på voksenopplæring. Første «faget» vi leverer, er naturfag for 5.-7. trinn. Video er inngang på alle emner, men det vi leverer inneholder også alt fra læreplanen samlet på ett sted med omfattende oppgavesamlinger, e-tekster og lydstøtte, forklarer redaktøren.

Viktig for Egmont
- TV 2 Skole A/S går inn i et innholdsområde som er prioritert hos Egmont gjennom Cappelen Damm og Egmonts forlagsvirksomhet. Dette støttes av Egmont ettersom det kan gi vekst i et område som er viktig for dem, sier administrerende direktør Alf Hildrum.
TV 2 Skole er per i dag sju fast ansatte.

- Nå når vi blir eget selskap, får vi tilført ressurser og kan utvide salgsapparatet noe, men vi blir ikke så mange flere. Vi baserer oss på å kjøpe innhold for å bygge de ulike fagene. Et nært samarbeid med nyheter, aktualitet, sport og ulike programmer i TV 2 A/S er viktig, og til fordel for begge selskapene. TV 2 Skole samarbeider med andre forlag, med aktører som selger maskinvare samt distributører som jobber mot skolene, forteller Øvre Helland.

Filmer på urdu og somalisk
TV 2 Skole har hatt et godt samarbeid med Utdanningsdirektoratet disse årene og mottatt viktige støttemidler derfra.

- Vi lager innslag for personer med lærevansker i tillegg til at vi har fått støtte til ulike språkprosjekt. Vi har blant annet laget 60 filmer på urdu og er i ferd med å lage 60 filmer på somali. Nå skal vi gjøre tilsvarende på polsk også. Dette er TV 2-innslag om det norske samfunnet og om norsk natur. Vi ser dette både som en del av TV2s samfunnsoppdrag og som viktige bidrag til å bygge TV 2 Skole, fortsetter Øvre Helland, som skal lede det nye selskapet sammen med Yngvar Nordberg, tidligere leder i Gyldendals digitale skolesatsing.
Styret i TV 2 Skole A/S består av Axel Dahl (styreleder), Øivind Johannessen og Joakim Grønli.

Filmer om TV 2 Skole på youtube:
* Hva er TV 2 Skole? https://www.youtube.com/watch?v=vKUHwqljzTs
* Promo for Naturfag 5.-7.trinn: https://www.youtube.com/watch?v=WWdnuOUXJCo
* Naturfagmagasin om rovpattedyr: https://www.youtube.com/watch?v=Akhj3oV_Szs
* Grammatikkmagasin, adjektiv: https://www.youtube.com/watch?v=6hL6D7ljD6A&index=11&list=UUHMTUMOBe4bWBS_pbrIJepg
* Elevforsøk i naturfag: https://www.youtube.com/watch?v=-25potoXtBI&list=UUHMTUMOBe4bWBS_pbrIJepg&index=7

www.tv2skole.no