Vil gjenoppta Scandinavian Star-saken 

Politimester Hans Sverre Sjøvold anbefaler at deler av saken blir etterforsket på nytt.

Deler av Scandinavian Star-saken blir gjenopptatt med begrenset etterforskning, blant annet de økonomiske sidene av saken. 

– Når 159 mennesker dør i en brann som sannsynligvis er påsatt, er det grunn til å strekke seg langt for å skaffe flest mulig svar på hva som har skjedd, sier politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Politiet i Oslo besluttet i fjor å etablere en prosjektgruppe som skulle vurdere om det er grunnlag for å gjenoppta etterforskningen av brannen om bord i Scandinavian Star i 1990, der 159 menneskeliv gikk tapt. Fredag presenteres rapporten. 

– Det avgjørende for meg når det gjelder å anbefale ny etterforskning har vært sakens alvor og at vi i størst mulig utstrekning skal prøve å unngå at det er ubesvarte spørsmål som det kan være mulig å finne svar på, sier Sjøvold.

– Ikke godt nok belyst

Politimester Hans Sverre Sjøvold og advokat Harald Stabel 
(venstre) på
 Politihuset i Oslo fredag. Representanter fra stiftelsen Etterforskning av Mordbrannen Scandinavian Star og 
støttegruppen for etterlatte og overlevende er også tilstede. Foto: Scanpix
Politimester Hans Sverre Sjøvold og advokat Harald Stabel (venstre) på Politihuset i Oslo fredag. Representanter fra stiftelsen Etterforskning av Mordbrannen Scandinavian Star og støttegruppen for etterlatte og overlevende er også tilstede. Foto: Scanpix
KATASTROFEBRANN: 159 mennesker omkom i brannen. Foto: Scanpix
KATASTROFEBRANN: 159 mennesker omkom i brannen. Foto: Scanpix
DØMT: Den danske rederidirektøren Ole B. Hansen ble dømt 
til seks måneders fengsel etter Scandinavian Star-katastrofen. Foto: Scanpix
DØMT: Den danske rederidirektøren Ole B. Hansen ble dømt til seks måneders fengsel etter Scandinavian Star-katastrofen. Foto: Scanpix
DØMT: Den norske kapteinen Hugo Larsen ble sammen med rederidirektør Ole B. Hansen og reder Henrik Johansen dømt etter brannen. Foto: Scanpix
DØMT: Den norske kapteinen Hugo Larsen ble sammen med rederidirektør Ole B. Hansen og reder Henrik Johansen dømt etter brannen. Foto: Scanpix

– Rapporten viser etter min mening at enkelte deler av saken ikke ble belyst godt nok. Selv om det ikke foreligger nye funn i saken, har jeg etter en totalvurdering likevel besluttet å tilrå ny etterforskning av disse delene av saken, sier Sjøvold i en pressemelding. 

Han understreker at det har gått nærmere 25 år siden den opprinnelige etterforskningen, og at det i ettertid er vanskelig å dokumentere tilstrekkelig hvordan etterforskningen ble gjennomført og bakgrunnen for enkelte beslutninger.

Sjøvold sier også at mulige økonomiske motiver ble etterforsket i for liten grad.

I tillegg kan det fremstå som at momentene som utpekte en dansk statsborger som gjerningsmann, var bevismessig utilstrekkelig. 

– Det er langt fra sikkert at det strafferettslig sett er mulig å reise en straffesak så lang tid etter. Men Scandinavian Star-saken er en nasjonal tragedie, og vi skylder de mange berørte å finne så gode svar som mulig, sier politimesteren.

159 menneskeliv gikk tapt i mordbrannen på Scandinavian Star for 24 år siden.

– Det vil nok være vesentlig enklere for oss hvis vi kan få klarhet i hvem som virkelig var ansvarlig for dette massemordet, sier Arne Steen, pårørende og leder for stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star, til TV 2.

Riksadvokaten har to ganger tidligere avvist å gjenoppta saken, men denne gangen har Oslo-politiet vide fullmakter til å vurdere om det foreligger grunnlag for en ny etterforskning.

– Jeg vil nok si at det er en del vinklinger som har kommet opp nå som er interessante for oss, sier politimester ved Oslo politidistrikt, Hans Sverre Sjøvold, til TV 2.

Tydelig sabotasje

Saken ble tatt opp til ny vurdering etter at stiftelsen i fjor leverte en omfattende rapport om brannen til politiet.

Der gikk det fram at de konklusjoner som i sin tid ble trukket om brannårsaken, ikke kunne være korrekte.

– Det er tydelig at det har vært minst to branner som umulig kunne spres mellom hverandre. At det var tydelig sabotasje av hydraulikksystemet, men manglende bevis for om dette skjedde før, under eller etter brannen, sier Terje Bechmann Dahl, prosjektleder ved Oslo politidistrikt til TV 2.

Han sier bilder fra åsteder ikke er egnet som bevis fordi åstedsundersøkelsene medfører at gjenstander kan ha blitt flyttet.

– Men jeg innrømmer at dette burde vært etterforsket bedre, legger han til.

Men var det et økonomiske motiv her? Hvordan kunne verdien på skipet dobles på kort tid?

– Oppgjørets karakter kan villede. Det er ikke dokumentert om skipet virkelig ble betalt, og vi har ingen indikasjon på at forsikringspppgjøret var uregelmessig. Derfor synes det lite sannsynlig at det var økonomiske motiv for brannstiftelsen, sier Bechmann Dahl.

Flest nordmenn omkom

Scandinavian Star ble satt inn på ruten Oslo-Frederikshavn 6. april 1990.

Ved 2-tiden om natten under skipets første tur brøt det ut brann, og totalt 159 personer omkom, de fleste av dem nordmenn.

Det ble funnet flere mangler ved redningsutstyret om bord. Den norske kapteinen og to danske redere ble stilt for retten og dømt til korte straffer.

Ikke bevis mot utpekt gjerningsmann

Den danske trailersjåføren Erik Mørk Andersen, som døde i brannen, ble senere utpekt som brannstifteren. Men i årene etter er det knyttet store spørsmål til politiets konklusjon.

- Det var grunnlag for en rekke indisier, men ikke bevis for å knytte ham til brannene. Vi har ingen sikre vitneobservasjoner, men etterforskningen gikk ikke langt nok den gangen, sier Bechmann Dahl.

– Samtidig var det ikke grunnlag for å mistenke andre enn Erik mørk Andersen i materialet, men det er ikke forklart hvorfor andre mistenkelige personer ble lagt til side, sier han.

Ifølge støttegruppen for etterlatte og overlevende ble ferjekatastrofen utløst av to straffbare forhold.

Det første var ildspåsettelse, det andre at skipet ikke var sjødyktig.