ANKER: Hovedetterforsker Thomas Kvalnes og statsadvokat Cecilie Schløsser Møller under rettsaken som gikk i Oslo tingrett i mars og april.
Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
ANKER: Hovedetterforsker Thomas Kvalnes og statsadvokat Cecilie Schløsser Møller under rettsaken som gikk i Oslo tingrett i mars og april. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Påtalemyndigheten anker barnedrapsdom

Riksadvokaten har bestemt seg for å anke dommen der en mor (29) fra Oslo og en britisk mann (35) ble dømt for uaktsomt drap til fengsel i åtte og ni år.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Riksadvokaten har besluttet å anke over skyldspørsmålet for tiltalen om forsettlig drap. Påtalemyndigheten er uenig i tingrettens vurdering av at handlingen bare var uaktsom, og ikke forsettlig, sier statsadvokat Cecilie Schløsser Møller til TV 2.

Det var en 35 år gammel britisk mann og en 29 år gammel kvinne fra Oslo som var tiltalt for forsettlig drap på en ett år og ni måneder gammel jente, 29-åringens datter.

De to tiltalte ble ikke dømt for forsettlig drap under særdeles skjerpede omstendigheter i Oslo tingrett, slik Schløsser Møller og Riksadvokaten ønsket.

– For vår klient spiller ikke dette noen stor rolle. Han har tidligere anket på eget initiativ, da han mener han ikke har noen befatning med dette. Vi har anket på grunnlag av de objektive vilkår; han mener han ikke har hatt noe med dette å gjøre i det hele tatt, sier den britiske nettkjærestens forsvarer, Niels-Christian Schelver Petersen.

29-åring ville ikke ha ny rettsrunde

Den 29 år gamle kvinnen hadde godtatt dommen og avstått fra å anke.

– Vi og påtalemyndigheten har forskjellig oppfatning om hva som er riktig. Vi mente det ikke var grunnlag for domfellelse for forsettlig drap i denne saken, sier forsvarer Geir Hovland.

– Tingrettens drøftelse av dette var både god og grundig, slik jeg ser det. Nå får vi la det bli opp til lagmannsretten å avgjøre dette, sier Hovland.

Riksadvokaten enig med statsadvokaten

Ifølge tiltalen ble jenta, 29-åringens datter, dyppet under vann i en bøtte i oktober 2010, i et forsøk på å disiplinere.

TV 2 får opplyst at anke for begge de tiltalte også var statsadvokat Cecilie Schløsser Møllers innstilling til Riksadvokaten, som nå altså har fattet avgjørelsen.

Saken kommer trolig opp for Borgarting lagmannsrett til høsten.

Dømt for uaktsomt drap

Tingretten mente at de tiltalte ikke hadde til hensikt å drepe og heller ikke kunne forutse at utfallet av vanndyppingen kunne bli drap. 

Oslo tingrett benyttet istedet paragraf 239 i straffeloven, som gjelder uaktsomt drap og som har en lavere strafferamme. Begge ble også dømt for barnemishandling.

– Tingrettens domfellelse av begge for grov mishandling er godtatt av påtalemyndigheten, sier Schløsser Møller.

Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller la under sin avslutningsprosedyre ned påstand om at briten skulle dømmes til 18 års fengsel og moren til 16 år for forsettlig drap.

Oslo tingrett: – Briten pådriveren

«Deres roller har her vært vidt forskjellige: NN (briten) har, sittende i London, vært pådriveren, mens NN (kvinnen) fysisk har foretatt handlingene. Det hele har imidlertid vært et samspill, og flertallet ser ikke grunn til ved straffeutmålingen å differensiere mellom de to tiltalte», står det i dommen.

Årsaken til at Oslo-moren fikk ett år mindre straff er derfor på grunn av at hun tilsto overfor politiet hva som hadde skjedd.

Ville ha 18 og 16 års fengsel

Ifølge den detaljerte tiltalen mot de to skal den ett år og ni måneder gamle jenta ha blitt mishandlet over en periode på et halvt år, før hun døde som følge av å ha blitt dyppet to ganger med hodet først i en bøtte med vann.

Dette skjedde natt til søndag 3. oktober 2010. Kvelden etter døde den lille jenta av skadene hun var påført og drapsetterforskerne ble koblet inn dagen etter. Først ett år senere erkjenner moren hva som faktisk skjedde natten døde.

Hensikten med mishandlingen, som til slutt drepte jenta, skal ha vært disiplinering, ifølge tiltalen Riksadvokaten tok ut like før jul.

Tiltalen: – Briten instruerte moren

Ifølge tiltalen instruerte den britiske mannen overfor moren hva hun skulle gjøre med datteren, mens han satt å fulgte med via videolink fra London.

Sentralt i rettssaken, som gikk over fem uker i mars og april, var et omfattende elektronisk materiale av chattelogger, samt avlyttede telefonsamtaler fra den første måneden etter ettåringens død.

Oslo-moren erkjente deler av barnemishandlingen, men nektet for forsettlig drap. Briten nektet straffskyld for begge tiltalepostene.