Norske fengsler skremmer ikke utenlandske kriminelle

Andelen kriminelle utlendinger i norske fengsler er firedoblet på 14 år. Straffenivå og norske fengsler virker ikke særlig avskrekkende på utenlandske kriminell mener advokater og politi.

Badminton eller vekter. Kulturkvelder og spill. Bak murene legges mye til rette for at de innsatte skal trives og for at veien tilbake til et lovlydig liv skal bli så god som mulig. Men mange utlendinger som soner i Norge har ingen fremtid her i landet. De nyter likevel godt av en fengselsstandard som ofte er langt bedre enn den de kjenner fra eget hjemland. Det er en kjensgjerning at mange utenlandske kriminelle gjør alt de kan for ikke å

Mer innhold fra TV 2