Etter at tre biler måtte dras opp fra grøfta med traktor, fikk innbyggerne langs fylkesveien nok. De har startet Facebook-gruppe for å dokumentere hvor elendig veistandarden er her.
Etter at tre biler måtte dras opp fra grøfta med traktor, fikk innbyggerne langs fylkesveien nok. De har startet Facebook-gruppe for å dokumentere hvor elendig veistandarden er her.

Veien er så dårlig at den har fått egen Facebook-side

Birgit pendler hver dag og er fullstendig oppgitt.

annonse

- Sist gang veien ble ordentlig gruset var i 2007. Siden er den knapt vedlikholdt. Det stikker stubber og stein opp i kjørebanen, forteller Birgit Andreassen, til Nordlys.

Hun er leder for veigruppa i Tranøy og administrator for Facebooksiden "Fylkesvei 223" der den elendige standarden på veien mellom Stonglandseidet og Lekangen i Tranøy på Senja blir grundig dokumentert i tekst og bilder.

Til daglig pendler Andreassen langs veien til jobben på Stonglandseidet.

- Jeg starter på en dårlig kommunal vei, og fortsetter på en elendig fylkeskommunal vei.

Er dette landets verste fylkesvei?
Tre biler i grøfta

Palmesøndag måtte tre biler dras opp av grøfta med traktor. Da tok innbyggerne langs veien affære og startet facebookgruppa.

- Vi jobber med å få veien prioritert opp i regional transportplan, sier Andreassen.

LES OGSÅ: Derfor er veiene elendige: Slurv, snarveier og billige løsninger

Trestubber i veien

Det er rystende bilder som har blitt lagt ut gjennom vårløsninga. Dype gjørmespor. Veiskuldre som raser ut. Trestubber og steiner som stikker opp. Og stikkrenner som kollapser.

- Akkurat nå er det tørket opp. Men veien trenger fortsatt grus, sier Andreassen.

Hun mener det gjøres for lite løpende vedlikehold. Det ble kjørt på noen lass i vår, men på langt nær nok mener de som bruker veien.

Som ikke det var nok har det fylkeskommunale Bredbåndsfylket i fjor lagt fiberkabel langs veiskulderen. Det har endt med at deler av fundamentet som holdt oppe vegskuldrene ble gravd opp. Nå kan noen steder vegskulderen trampes ut med foten. Skadene er lovet utbedret denne sommeren.

- Vi får se hvor bra det blir, sier Andreassen.

- Jeg kjenner ikke til denne saken. Når det legges fiberkabel gjøres det på anbud av entreprenør. Dette er altså entreprenørens ansvar, sier daglig leder i Bredbåndsfylket Dag-Kjetil Hansen.

Ødela bilen

- Det er jo tragikomisk at et fylkeskommunalt selskap ødelegger den fylkeskommunale veien, sier Ståle Vegard Jensvoll.

Han bor i Tromsø, men besøker ofte søsteren på Senja. I midten av april filmet han sin ferd langs veien, som endte med skader i understellet på bilen.

- Det ble noen bulker i bunnplatene ja. - Da jeg kom til de dypeste hullene, hadde jeg ikke annet valg enn å gi fart over. Hvordan det gikk høres jo i lydsporet på filmen.

Jensvoll sier deler av veien er direkte farlig.

- Den passerer en dyp elvedal. Det er ikke autovern. Samtidig er vegkanten så løs at at den kan trås ut. Det er jo skummelt å tenke på når det ferdes mye traktorer og tunge kjøretøy der.


- Får asfalt

Fylkesråd for for miljø og samferdsel Ivar B. Prestbakmo kjørte selv veien for et par uker tilbake.

- Det er en grunn til at den har stått på prioriteringlisten. Nå ligger det an til oppstart i 2015. Denne sommeren står en annen vei i dårlig forfatning, Fjellbygda i Malangen, for tur. Men Fylkesvei 223 er nummer to i køen.

- Men hvorfor svikter det løpende vedlikeholdet?

- Staten bevilger 490 millioner til vedlikehold. Statens Vegvesen prioriterer innenfor denne rammen. Så jeg må henvise til dem, sier Prestbakmo.

Han medgir at det blir for lite penger til vedlikehold. Samtidig trenger de dårlige veiene stadig mer vedlikehold.

- Den store utfordringen er at vi har et etterslep på fylkesveinettet på mellom seks og åtte milliarder kroner.

Andreassen er glad for løftet fra Prestbakmo.

- Veggruppa er lettet over at FV 224 Å-Rødsand i Tranøy skal rustes opp med fast dekke i 2015.

LES OGSÅ: Adrian (23) fikk nok av hullete vei - tok saken i egne hender

- Nytter ikke å høvle gjørme

Regiondirektør Torbjørn Naimak i Statens vegvesen bekrefter at de har ansvaret for å prioritere pengene til vedlikehold.

- Men når det gjelder skader etter graving, skal entreprenøren i prinsippet selv ordne opp i dette.

Seksjonsleder for drift og vedlikehold Knut Øvervoll sier gamle grusveier er svært vanskelige å vedlikeholde.

- Vi sliter med mange slike veier. Er det vårløsning eller regn over lang tid går de nesten i oppløsning. Da kan ikke entreprenøren gå inn med tungt utstyr, veien blir ødelagt. Det gjelder å hive seg til når det blir tørt.

- Det nytter altså ikke drive vedlikehold når veien først er full av gjørme?

- Vi følger løpende med på alle veiene, og entreprenørene gjør sine vurderinger. Vi prioriterer at det skal være mulig å komme seg frem. Så kan det hende man må kjøre litt sakte av og til.

Øvervoll sier det også er vanskelig å forutse hvor store problemer disse veiene byr på fra sesong til sesong.

- Det kan være ille ett år, så er den grei neste år.

- Det høres jo også lettvint ut å skylde på lite penger. Men det er ingen hemmelighet at midlene vi rår over i dag ikke strekker til.

Apropos dårlig vei - denne er kåret til landets verste veistrekning: