Onsdag ble Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om en ny jordbruksavtale, som har en ramme på rundt 250 millioner kroner mer enn statens opprinnelige tilbud til bøndene.

Senterpartiet mener det mangler over 500 millioner kroner i avtalen, som gjør det klart for bønder rundt om i landet at det skal lønne seg å drive stort. 

– Vi valgte å inngå en avtale med Venstre og KrF, fordi vi får gjennomslag for en kursendring i landbrukspolitikken som innebærer de største forenklingsgrepene som noensinne er gjort i jordbruksavtalens historie, sier Listhaug til TV 2. 

– Et spill fra første stund

Norges Bondelags leder Nils T. Bjørke mener Listhaug og regjeringen har drevet et spill fra dag én i forhandlingene.

– Det vi først reagerer på er at hun signaliserte at hun ikke hadde mer å gi oss. Da de kom til stortinget hadde de plutselig mer å gi likevel. Det har vært et spill fra første stund, sier Bjørke til TV 2.

Nils T. Bjørke, leder i Norsk Bondelag, holder tale foran Stortinget når bøndene demonstrerer mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Til h. 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud
Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix
Nils T. Bjørke, leder i Norsk Bondelag, holder tale foran Stortinget når bøndene demonstrerer mot statens tilbud i jordbruksforhandlingene. Til h. 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Bondelaget mener avtalen ikke innebærer noen reell forenkling for bøndene. 

– Det retter opp litt, men vårt poeng er at alle bønder skal ha betalt for innsatsen. Da skal det lønne seg å drive mindre også, sier Bjørke. 

– All honnør til Venstre og KrF som fikk gjennomslag for en høyere ramme, men vi reagerer på at regjeringen ikke har drevet reelle forhandlinger med oss. 

Senterpartiet ikke fornøyd

– Jeg beklager at KrF og Venstre ikke følger opp løftene som er gitt om å redusere inntektsforskjellene mellom landbruket og andre grupper. Det er særlig synd i en situasjon der de visste at de kunne innfridd sine valgløfter sammen med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV, sier stortingsrepresentant og leder i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp).

Han sier det blir en nullvekst i budsjettmidler sammenlignet med oppgjøret i 2013, og at det mangler 500 millioner kroner for at årets oppgjør skal ligne fjorårets.

– Det mangler 70 millioner for å hindre økte inntektsforskjeller. Årets oppgjør er svært langt unna å være like godt som det Senterpartiet leverte i fjor, sier han, og understreker samtidig at Senterpartiet vil være konstruktive i den videre prosessen i næringskomiteen.