VIF-SPILLER: Herman Stengel har gått fra Stabæk til Vålerenga, men klubbene strides nå om opsjonsavtalen fra 2011. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
VIF-SPILLER: Herman Stengel har gått fra Stabæk til Vålerenga, men klubbene strides nå om opsjonsavtalen fra 2011. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Stengel-tvisten ingen kan tape

Men både Stabæk og Vålerenga regner med å vinne voldgiftssaken om Stengel-opsjonen. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag møtes Vålerenga og Stabæk i voldgiftsretten, for å avgjøre om Vålerenga hadde rett til å heve opsjonsavtalen de signerte for Hermann Stengel på sensommeren i 2011. VIF hevet avtalen i november samme år, etter at TV 2 avslørte at en slik opsjon kunne være ulovlig i henhold til fotballforbundets regelverk – og at påtalemyndighetene tok ut tiltale der de mente at opsjonsavtalen hang sammen med overgangen til Veigar Pall Gunnarsson. 

Dette er tvisten:

 Etter at de tiltalte i overgangssaken ble frikjent i fjor høst, er det helt åpent hvordan voldgiftsretten vil tolke tvisten mellom de to involverte klubbene.  

• Stabæk mener avtalen krever å få utbetalt det avtalte opsjonsbeløpet på 4 millioner kroner for Hermann Stengel, pluss moms, i tillegg til renter. Til sammen vil det bli rundt 7,5 millioner kroner. 

• Vålerenga vil på sin side hevde at opsjonsavtalen hadde for mange uklare elementer til at det forelå en felles forståelse av avtalens innhold. De hevet også avtalen på grunnlag av at de mener den var i strid med NFFs reglement. 

Under tingrettssaken i fjor høst, konkluderte retten med at reell markedsverdi på Stengel var fire millioner kroner, men i dommen kommer det også klart fram at partene ikke var enige om hvordan de ulike punktene i avtalen skulle tolkes. Jurister TV 2 har vært i kontakt med, sier at dette kan bli et svært avgjørende punkt i saken. 

VIF tror på seier

Selv om klubbene er fundamentalt uenige om avtalens gyldighet, er begge partene forbausende sikker på seier. Siden saken går for lukkede dører i en privat oppnevnt voldgiftsrett, har ingen i de respektive klubbeldelsene lov å uttale seg om saken. Men i klubbenes offentlige dokumenter, er selvtilliten høy. Og begge klubbene virker sikre på seier i voldgiftsretten. 

– Vålerenga Fotball har en tvist med Stabæk om en avtale vedrørende spilleren Herman Stengel, fra høsten 2011 som Vålerenga har hevet på grunn av Stabæks mislighold. Maksimal teoretisk eksponering er 4 millioner kroner (+ mva.), men styret vurderer det slik, basert på klubbens juridiske rådgivers anbefaling, at det mest sannsynlig er at Stabæk ikke vinner frem, skriver Vålerengas styre i sin årsrapport for 2013. 

Styret skriver videre at de forventer å få tilbake de to millionene de lånte til Stabæk i etterkant av overgangssaken. 

 Forventer oppgjør

Stabæk har en helt annen virkelighetsoppfatning. 

– I kundefordringene inngår en fordring på fem millioner (4 mill + moms) mot Vålerenga Fotball i forbindelse med opsjon på kjøp av Herman Stengel. Klubben har også en gjeld til VIF på to millioner for et lån de ga i desember 2011. Mellomværende har ligget i ro siden 2011 i påvente av overgangssaken. Saken vil finne en løsning i privat voldgift i mai 2014, og Stabæk forventer oppgjør inkludert avtalt rente, skriver Stabæk-styret i sin årsrapport for 2013.  

Store konsekvenser

Både Stabæk og Vålerenga har en meget anstrengt økonomi om dagen, og dermed kan et tap i voldgiftsretten få store konsekvenser for begge klubbene. 

– Jeg har tidligere uttalt at konsekvensene kan bli store, og det står jeg ved. Ellers har jeg ingen kommentarer til saken, sier styreleder i Vålerenga Fotball, Åge Petter Christiansen, til TV 2. 

Etter det TV 2 forstår har Stabæk tatt høyde for at de ikke vinner saken i sine budsjetter, og kalkulerer en seier som ren bonus i sine budsjetter for 2014. Men klubben som opererer i rød sone i hos klubblisensnemda, er under konstant overvåkning av NFF.

Et tap for VIF i voldgiftsretten, vil forverre situasjonen hos de blå på Bekkestua.