Ditt nye bad kan være en felle

Tre av sju bad vi testet hadde feil og mangler. 

Mange meglere bruker et nyoppusset bad som salgsargument når de skal selge leilighet. Men du bør kanskje ikke stole helt på at det meglerne skriver i salgsannonsen faktisk stemmer.

- Når jeg beveger på det vegghengte toalettet her så beveger hele denne veggen på seg, sier rørlegger Steinar Johansen fra Norges Rørleggerbedrifters Landsforening.

Undersøkte syv nye bad

Vi har med oss fagmannen til et av seks tilfeldig valgte boliger i Oslo-området som nylig har blitt solgt med NYTT BAD. Vi undersøker til sammen syv nye bad fra 2012 og 2013. Badet vi er inne på, er helt nytt med flott design.  Men det nye vegghengte toalettet svarer likevel ikke helt til forventingene.

- Nå er det slik at når dette er bygget opp riktig så skal det tåle 400 kg på tuppen her, fastslår Johansen.

Selv om de to badene i denne leiligheten ser lekre ut, finner fagmannen fort ut at de også har noen feil. De vegghengte toalettene er løst montert og det ene badet mangler en luke for tilluft i døren. 

Forventer nytt bad

NULL VERDT: Dette badet
har dokumentasjon, men den sier ingenting om hvordan dette badet er oppbygd,
sier Johansen.
NULL VERDT: Dette badet har dokumentasjon, men den sier ingenting om hvordan dette badet er oppbygd, sier Johansen.

Det er ikke uten grunn at vi sjekker boliger som nylig har blitt solgt med NYTT BAD. Fagkonsulent Are Skaar Nielsen i Skikkeligrørlegger.no får ukentlig henvendelser fra folk som mener at det nye badet som de nylig har kjøpt, ikke holder mål.

- Ofte så er det bare enkel oppgradering av maling og sånt som er gjort, mens man kanskje forventer at man har fått et helt nytt bad med ny membran og tekniske installasjoner, sier Nielsen.

Skikkeligrørlegger.no er et samarbeid mellom de tre store organisasjonene i rørbransjen; Norske Rørgrossisters Forening (NRF), VA- og VVS Produsentene (VVP) og Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL).

SJEKKET
FORDELERSKAPET: -Her ser vi alle rørene som går ut til hvert enkelt
utstyr i badet, sier Johansen. I denne leiligheten stod badet til
forventningene, men det gjaldt ikke alle badene vi sjekket.
SJEKKET FORDELERSKAPET: -Her ser vi alle rørene som går ut til hvert enkelt utstyr i badet, sier Johansen. I denne leiligheten stod badet til forventningene, men det gjaldt ikke alle badene vi sjekket.

- Har ikke alltid kontroll

De mener at begrep som renovering, rehabilitering og oppussing blir brukt om hverandre i salgsannonser.

- Man kan kanskje si at meglerne ikke alltid har kontroll på hvilke begrep som skal brukes i hvilken sammenheng, sier Nielsen.

Når det står at badet er nytt må du kunne forvente at det er rehabilitert eller renovert – og ikke oppusset. Rehabilitering og renovering er omfattende arbeid som å skifte sluk, rør og membran. Mens oppussing kun er mindre arbeid som å skifte servant, skifte eller male fliser.

- Godt å få det bekreftet

IKKE FORSKRIFTSMESSIG: På dette badet var ikke rørene som kom opp gjennom
gulvet dekket med membran. Dette er ifølge fagmannen, ikke korrekt tetting.
IKKE FORSKRIFTSMESSIG: På dette badet var ikke rørene som kom opp gjennom gulvet dekket med membran. Dette er ifølge fagmannen, ikke korrekt tetting.

Knut Magnus Nordhaug er en av eierne som slipper oss inn for å få undersøkt sitt nye bad av vår fagmann. Etter en nøye inspeksjon av badet er han en av de eierne som kan puste lettet ut.

- Her har du et fint bad som vil vare i mange, mange år, bekrefter Johansen.

- Veldig, veldig bra! Det er godt å få det bekreftet. Det må jeg si, sier Knut Magnus.

Men ikke alle er like heldige! Det neste nye badet vi besøker svarer absolutt ikke til forventningene! Badet ser veldig flott ut ved første øyenkast, men førsteinntrykket endrer seg fort da fagmannen begynner å undersøke sluket nærmere. 

Alvorlige feil

SLUKET: Det
er sannsynlig et originalsluk så er det da rehabilitert. Her er en ny klemring
og det er en ordentlig membran. Dette ser bra ut! sier Johansen.
SLUKET: Det er sannsynlig et originalsluk så er det da rehabilitert. Her er en ny klemring og det er en ordentlig membran. Dette ser bra ut! sier Johansen.

- Her er det byttet til plastrør. Skulle det begynne å brenne i etasjen under her så vil jo det plastrøret smelte og da vil flammene slå opp gjennom og inn i denne leiligheten, slår Johansen fast.

Tettingen rundt rørene er heller ikke gjort forskriftsmessig.

- Så kan vi se på opplegget bak vaskemaskinen. Her ser det ut til at det har vært foretatt emn tetting bare med bruk av noe silikonbasert materiale. Det er ikke nok, sier Johansen.

Dette gjelder også rørene under vasken.

- Her kommer det rør opp gjennom gulvet her som skal være dekket med membran opp til dette punktet og det er ikke noe korrekt tetting rundt dette røret her, fastslår Johansen.

Dokumentasjon null verdt

Dette til tross for at badet ifølge salgsannonsen er NYTT i 2013, at arbeidet er utført av våtromsertifisert bedrift og at eier har dokumentasjon på dette. Men det viser seg snart at dokumentasjonen ikke er mye verdt.

- I denne dokumentasjonen så står det, ja, hvilke produkter som er brukt, men det står ikke noe om hvordan badet er bygget opp, sier Johansen.

Are Skaar Nielsen i Skikkeligrørlegger.no oppfordrer folk til å sjekke hva dokumentasjonen inneholder. 

- Lovverket sier at man skal dokumentere hva som er gjort, av hvem og hvordan man skal vedlikeholde det som faktisk er gjort. Det er det viktigste, sier han.

Forkortet levetid

Fagmannen vår slår fast at dette badet ikke er utført forskriftsmessig.

- Her er det ting som kan skje om to-tre, ja, kanskje fire-fem år og dette er et bad som skal vare langt lengre enn det, sier Johansen.

Bare fire av de syv NYE badene som vi undersøker er i fullgod stand. To har mindre feil, mens ett ikke er forskriftsmessig utført. 

Vi drar til leder Tormod Boldvik i Norges Eiendomsmeglerforbund for å få svar om meglerne ikke gjør jobben sin.

Erkjenner et forbedringspotensial

- Når man hører fagmannen gå gjennom badet her ser man jo at dette er et bad som har avvik i forhold til de forventningene man kunne gjennom boligannonsen, sier Boldvik.

Ifølge Boldvik har bransjen vært opptatt av at meglerne bruker riktige begrep i salgsannonsen.

- Det er ting vi har brukt mye tid på i forbindelse med kursing av medlemmene at man må være nøye med hvilke ord man velger, sier han.

- Hvilken kvalitetskontroll har dere for at det som blir lagt ut i annonsene faktisk stemmer?

- Det er selger som er en viktig informasjonskilde. Jeg tror at de aller fleste meglerne vil ønske å se den dokumentasjonen som foreligger, men teknisk dokumentasjon på utførelse av et bad kan være vanskelig å forstå, sier han.

- Det ligger en erkjennelse i vårt ønske om å få på plass en bedre, mer gjennomgående tilstandsanalyse ved boligsalg i at det ligger en erkjennelse her at her er det et forbedringspotensial, legger han til.

Fra 01.01.2015 skal det innføres strengere krav til dokumentasjon noe som  i større grad vil sikre at badene er utført forskriftsmessig.