Refser regjeringens barnehagekutt

KS mener regjeringen underfinansierer barnehagetilbudet. 

I dag lanserte regjeringen sitt reviderte nasjonalbudsjett. I forslaget ble det kjent at regjeringen ikke vil gi mer penger til barnehager. Kommunesektorens Organisisjon (KS) reagerer kraftig, og mener at regjeringen legger opp til å underfinansiere barnehagetilbudet.