Statsadvokat vil ha totalforbud mot sexsalg

Statsadvokat Rudolf Christoffersen mener det må innføres forbud mot salg av sex for å beskytte barn og kvinner som utnyttes i prostitusjon.

– Jeg er for at det innføres et totalforbud mot kjøp og salg av seksuelle tjenester. Det er helt nødvendig for å beskytte ressurssvake kvinner og barn mot å bli utnyttet til prostitusjon, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen til TV 2 Nyhetene.

Rudolf Christoffersen er en av landets mest erfarne eksperter på menneskehandel. Han mener man må innføre et forbud mot salg, på lik linje med den såkalte sexkjøpsloven.

– Men samtidig er det viktig at man unngår å straffeforfølge kvinner og mindreårige som blir tvunget inn i menneskehandel og tvunget til å selge seksuelle tjenester og tvunget til å prostituere seg, understreker Christoffersen. 

Han understreker at dagens sexkjøpslov ikke har noen skremmende effekt på de internasjonale nettverkene som opererer i Norge og andre land. 

– Det er ingen tvil om at det er en enorm etterspørsel etter seksuelle, det er et enormt antall kvinner og barn som blir rekruttert og utnyttet til prostitusjon hvert eneste år. Skal en ha en effektiv beskyttelse av disse så tror jeg veien å gå er om et totalforbud, det vil si at det er påkrevet å forby salg av seksuelle tjenester også, sier statsadvokaten.

Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere forslaget om forbud mot sexsalg før etter evalueringen av sexkjøpsloven, som skal legges frem til sommeren.

Uenig

– Jeg synes det er vanskelig å forstå at Rudolf Christoffersen har havnet på en slik konklusjon, sier Bjørg Norli, daglig leder ved Pro Sentret.

Hun påpeker at kriminalisering av sexsalg vil gjøre situasjonen mye vanskeligere for alle som selger sex. 

– Dessuten, skal en identifisere ofre for menneskehandel bør det være et tillitsforhold mellom de det gjelder og myndighetene. Det vil bli langt vanskeligere gjennom en kriminalisering av salg. 

– Dessuten vil det bli vanskeligere å opprettholde våre folkerettslige forpliktelser knyttet til de konvensjonene Norge har signert på menneskehandelsfeltet hvis en også kriminaliserer prostitusjon, fastslår Norli overfor TV 2 Nyhetene.