MER ÅPENHET:  Kongehusekspert Kjell Arne Totland mener det vil være til kongehusets eget beste å være mer tilgjengelig i media.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
MER ÅPENHET:  Kongehusekspert Kjell Arne Totland mener det vil være til kongehusets eget beste å være mer tilgjengelig i media. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Totland: –Slottet plasserer intervjuer i «ufarlige» medier

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland mener det bør være mer åpenhet. 

TV2s kongeekspert, Kjell Arne Totland reagerer på at kongehuset kontrollerer pressedekningen av seg selv ved å plassere intervjuer i medier som føles «ufarlige». 

– Jeg registrerer at Slottet veldig ofte plasserer intervjuer med de kongelige i helt andre publikasjoner og medier enn de som følger dem tettest, og bruker mest ressurser på dekningen av kongehuset. Det blir et tankekors for meg at dette ofte er «ufarlige» moteblader og publikasjoner, sier Totland.

Slottet kontrollerer sin egen pressedekning

Dagens Næringslivs politiske kommentator Kjetil Bragli Alstadheim har nylig gitt ut boken «Republikken Norge». I boken hevder han at kongefamilien i stor grad kontrollerer sin egen pressedekning. Han støtter Totland sine uttalelser.

– Kjell Arne Totland har fulgt kongefamilien tett over lengre tid og hans observasjoner stemmer godt med mine egne. Min oppfatning er også at de velger å gi intervjuer til publikasjoner i «kos og hygge»-formatet og unngår kritiske plattformer, sier Alstadheim

Når TV 2 tar kontakt med slottet ønsker de ikke å kommentere dette. 

Ingen medier er «farlige» for kongehuset 

Generalsekretær i Norsk presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, mener der i mot at kongehuset fordeler intervjuene jevnt over. 

BOKLANSERING: Forfatter Kjetil B. Alstadheim under boklansering. Foto: Morten Holm / Scanpix .
BOKLANSERING: Forfatter Kjetil B. Alstadheim under boklansering. Foto: Morten Holm / Scanpix .

– Først og fremst er ingen medier «farlig» for kongehuset. Det er viktig å huske at det er et enormt press på de kongelige fra riksmedier generelt og lokalmedier når de er på reise. Det er mulig kongefamilien har preferanser når det kommer til hvor de ønsker å stille til intervju, men mitt inntrykk er at intervjuene er godt fordelt i de ulike mediene, sier Stavrum. 

Kongehuset gjemmer seg 

Alstadheim mener at kongehuset gjemmer seg fra den kritiske journalistikken blant annet ved å selektere hvilke journalister som får gjøre intervju. 

– Da NRK skulle lage jubileumintervjuet med kronprinsen ønsket slottet at journalist Hans Olav Brenner skulle gjøre intervjuet og de fikk det som de ville. Alle mediene ville ha det intervjuet og når NRK fikk det eksklusivt er det lett for slottet å legge premissene for intervjuet og dermed styret det slik de ønsker, sier Alstadheim

Generalsekretær i Norsk presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, mener det er medienes ansvar å ikke la seg overkjøre. 

Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund. 
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Mediene har som regel et valg. De kan velge å følge anmodninger, eller utøve sin frihet og la være, sier Stavrum. 

Alstadheim påpeker at kongefamilien er Norges fremste «kjendiser» og at alle redaksjoner vil ønske eksklusive intervju. 

Slottet har «ingen kommentar»

Alstadheim skriver også i boken at det stadig blir vist til svaret «ingen kommentar» når norsk presse bedriver kritisk journalistikk mot kongehuset. 

– Norsk presse sliter med at det er vanskelig å drive kritisk journalistikk om kongehuset, fordi som oftest velger kongehuset å sende ut kommunikasjonsjefen som sier «ingen kommentar». Det er mye som er vanskelig for de kongelige å kommentere fordi de skal holde seg unna samfunnsdebatten, men jeg mener de utnytter dette og kommer seg unna en rekke kritiske spørsmål, sier Alstadheim. 

Slottet bør uttale seg 

Totland er enig i Alstadheim sin uttalelse og mener det vil være fordelaktig for kongefamilien å uttale seg til mediene i større grad. 

– Det er forståelig at Slottet og deres informasjonsavdeling i mange tilfeller må svare «ingen kommentar», men jeg synes kanskje de gjør det litt vel ofte. Det vil være til Slottets eget beste om de begrunner hvorfor de ikke ønsker å gi utfyllende svar, sier Totland til TV 2.

Stavrum mener det er pressen sin oppgave å sette lys på denne problematikken. 

– Når Slottet ut fra sine interesser velger å svare «ingen kommentar» kan mediene problematisere og synliggjøre hva den strategien representerer, sier Stavrum. 

Offentlighetsloven er viktig

Stavrum og Alstadheim mener offentlighetsloven bør gjelde også for de kongelige. 

– Det er naturlig at slottet som del av demokratiet også må følge offentlighetsloven. Det selektive og tilbaketrukne har vært viktige byggestener for slottets posisjon, men vi lever i en tid hvor vi forventer tilgjengelighet. Transparens og innsyn er naturlig, sier Stavrum

– Jeg mener absolutt offentlighetsloven bør gjelde for de kongelige. Det skal være en åpen holdning fra kongehuset slik det er i Danmark. Når slottet har blitt konfrontert med dette tidligere har de sagt «ingen kommentar», noe som er kritikkverdig, sier Alstadheim. 

Når TV 2 tar kontakt med slottet angående saken har de nok en gang «ingen kommentar».