Fastleger skal ikke lenger henvise til abort

Fastleger skal ikke lenger henvise til abort, men er pålagt å undersøke, hjelpe og informere kvinner om abort. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag 25. april annonserte helseminister Bent Høie (H) at reservasjonsretten ikke innføres. 

Høie var da tydelig på at han ønsket å finne en løsning som ivaretok kvinner bedre enn dagens situasjon. 

Skal ikke henvise

På en pressekonferanse onsdag informerte Høie, sammen med Krf-leder Knut Arild Hareide hvordan regjeringen vil løse spørsmålet om reservasjonsrett. 

– Fastleger skal ikke lenger henvise til abort. Henvisningen er unødvendig fordi det er kvinnen som bestemmer, sier Høie. 

Fastleger er pålagt å ta i mot, hjelpe, undersøke og informere kvinner som oppsøker fastleger i abortspørsmål. 

– Det vil ikke være mulig å reservere seg mot å undersøke kvinner. Fastleger kan heller ikke reservere seg mot å sette inn spiral, skrive ut prevensjon eller gi informasjon om assistert befruktning selv om de står på fellesliste, sier Høie.

I regjeringens forslag fremgår det et ønske om å styrke sykehusenes stilling. Kvinner skal kunne komme direkte til et sykehus i spørsmål om svangerskapsavbrudd. Dette kan kvinner allerede i dag, men dette tilbudet skal styrkes. 

– Vi vil også opprette et grønt telefonnummer hvor kvinner kan få hjelp og veiledning. Det kan gi generell informasjon, men også hjelpe kvinnen videre, sier Høie. 

Partileder i SV, Audun Lysbakken jubler på Twitter. 

– Norske kvinner har vunnet over regjeringen og KrF. Nei til reservasjon og gjennomslag for SVs forslag om statlig tilsyn. Det nytter! skriver Lysbakken. 

Samvittighetsutvalg

Høie sier spørsmålet om reservasjonsrett har vakt stort engasjement fra begge parter. For enkelte fastleger har samvittighetsspørsmålet vært sentralt. 

Regjeringen ønsker å opprettet et eget utvalg som skal vurdere samvittighetsspørsmål generelt i arbeidslivet. 

– Du henger ikke fra deg samvittigheten på en knagg i garderoben når du kommer på jobb. Vi vil utrede hvordan vi best mulig kan ivareta tanke, religion- og samvittighetsspørsmål i arbeidslivet, sier Høie. 

Knut Arild Hareide takket Høie for at samvittighetsspørsmål er blitt satt på dagsorden. 

Høsten 2016 vil Helsetilsynet undersøke hvordan kommunene håndterer fastlegeordningen. 

Massiv engasjement

Engasjementet rundt reservasjonsordningen har vært massiv, og svært mange privatpersoner har sendt inn uttalelser i høringen. 

Under regjeringssonderingene i fjor høst inngikk Høyre og Frp en spesialavtale med KrF om å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort. Venstre skrev ikke under avtalen. Høyre, som tidligere var imot å gi fastleger reservasjonsrett, har pålagt sine stortingsrepresentanter å stemme for forslaget når saken behandles i Stortinget.

Krf-leder uttalte så i slutten av april at han var villig til å droppe reservasjonsspørsmålet hvis samvittighetsfriheten ble ivaretatt på andre måter.