ELEV: Haakon Bakker er opptatt av at lærere må bruke digitale verktøy i undervisningen. (Foto: TV 2)
ELEV: Haakon Bakker er opptatt av at lærere må bruke digitale verktøy i undervisningen. (Foto: TV 2)

«Elevene er digitalt kompetente
– kan ikke si det samme om lærerne»

Les kommentaren fra elev Haakon (17).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Først, la oss definere hva en digital skole ikke er.

 

En digital skole er ikke en skole som legger ut ukeplanen som et Word-dokument på læringsplattformen. Det er heller ikke en skole hvor læreren holder en PowerPoint-presentasjon fullstappet med tekst. Det er heller ikke en skole hvor elevene bruker en PC som en skrivemaskin.

 

En digital skole er så mye mer, det er en skole hvor lærerne bruker teknologien som et hjelpemiddel i undervisningen. Det er en skole hvor man deler ressurser og bruker programvarer/nettsider som gjør at elevene lettere forstår undervisningsinnholdet. Det er en skole hvor undervisning kan skje både på skolen og hjemme.

 

Det er to hovedpunkter jeg vil ta opp i dette innlegget. Det ene er lærernes bruk av den teknologien de har og det andre er infrastrukturen som lærerne har tilgjengelig.

 

Jeg er heldig, jeg går på en skole hvor det legges stor vekt på bruk av teknologi. Alle elever har fått PC-er gjennom fylkeskommunen, alle lærerne har PC-er. Men, det er stor forskjell på hvordan lærerne velger å ta i bruk teknologien de sitter med. På den ene siden har jeg lærere som har så å si kastet fagboken ut av vinduet, mens andre lager undervisningsvideoer som alle har fri tilgang til, det som kalles Flipped Classroom, at læreren lager en video som beskriver et tema som man ser på før man kommer til timen så jobber man med oppgaver på skolen.

 

 

På den andre siden har jeg lærerne som enten ikke vet hvordan de skal ta i bruk teknologien de har foran seg, kanskje de ikke har interesse av å gjøre jobben til noe mer enn tavle og kritt (husk at elevene ønsker noe mer!) eller så har de ikke muligheten til å ta i bruk teknologien.

Ledelsen må legge til rette for at lærerne blir lært opp i de viktigste applikasjonene som de kommer til å bruke, man kan ikke anta at en lærer kan bruke PC-en når de får en - det blir som å tro at en elev kan løse likninger uten å ha fått opplæring i det. Elevene er allerede digitalt kompetente - jeg kan dessverre ikke si det samme om alle lærere.

 

I min hverdag brukes teknologien flittig, spesielt i min Internasjonal-Engelsk klasse. Der skriver vi på blogger, som ligger fritt tilgjengelig. Av vår lærer får vi ett eller flere kompetansemål vi skal jobbe med den dagen, verdt å si at min skole tar i bruk fagdager istedenfor ”vanlig” timeoppdeling, i tillegg får vi oppgaver vi kan jobbe med som dekker de overnevnte kompetansemålene. I tillegg bruker vi Skype en del.

 

Vi har for eksempel snakket med grunnleggeren av Peace One Day, Jeremy Gilley. Vi har snakket med en klasse i Kina, Sør-Afrika, Lesotho og USA. Unødvendig å si at vi lærer utrolig mye om deres kultur og språk, samtidig går vi ofte sammen om prosjekter og da utveksler vi informasjon. Vi har blant annet hatt et andre verdenskrig prosjekt sammen med en klasse i USA.

Et annet, men viktig produkt vi bruker i flere fag er Kahoot, istedenfor å ha små tester (multiple-choice) så har læreren lager en Kahoot som er akkurat det samme, men hvor vi får spørsmålene og svaralternativer på stor-skjerm og så svarer vi på våre maskiner. Vi får også se en ledertabell etter hvert spørsmål, dette gjør at alle elevene i klassen blir veldig engasjerte og det blir ofte kamp om topplasseringene.

 

Infrastrukturen på min skole er mye bedre enn på mange andre skoler jeg har besøkt. På min gamle ungdomsskole brukte vi noen ganger PC-er i timene, men i samtlige brukte vi mesteparten av timen på å vente for at PC-en skulle laste innhold. Dette gjør at verken eleven eller læreren får noe ut av timen, og det går utover elevenes læring. Dette er ikke noe en lærer kan noe for, det er ledelsen, det er kommunen og det er staten. Man må utstyre skolene med maskiner som fungerer og sørge for at infrastruktur som maskiner, nett og projektor er på plass. Naboskolen har nå kjøpt inn iPads til alle lærerne og et par klassesett med iPads som lærerne kan booke og bruke i timen. Samtidig har de installert projektorer med Apple TVs slik at læreren kan vise fram diverse materiale på storskjerm.

Et annet hovedpunkt som omhandler infrastrukturen er nettet på skolen. Dette er ofte et (stort) problem. At en eller flere elever sier "jeg kommer ikke på nett" er dagligdags i dagens skole.

 

For å summere opp; er du lærer som har tilgang til å bruke en maskin i klasserommet - bruk muligheten! Gjør din og dine elevers hverdag bedre og mer lærerik! Til ledelsen, bruk ressurser på å lære opp lærerne til bruk av de hjelpemidlene vi har tilgang på - bruk også penger på ordentlige maskiner både til elever og lærere.

Ingenting vil skje i norsk skole om det ikke blir lagt til rette og man blir gitt muligheten, det skjer heller ingenting dersom man ikke tar denne muligheten.

 

 

Er du lærer som lurer på hvordan du kan ta i bruk hjelpemidlene eller har du spørsmål, ta gjerne kontakt med meg på Twitter: @haakon_bakker.