Rettspsykiater endret konklusjon i Sigrid-saken

BORGARTING LAGMANNSRETT(TV 2): Etter nye observasjoner og undersøkelser mener rettspsykiater Kjersti Narud at den tiltalte 39-åringen ikke kan straffes.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sigrid-saken er inne i sin tredje uke i Borgarting lagmannsrett. Lite nytt er kommet frem, men mandag la rettspsykiater Kjersti Narud frem en tilleggserklæring for retten. Der går det frem at hun endrer sin konklusjon. Dermed er det ikke lenger uenighet blant de sakkyndige.

Både Narud og Ørbeck mener tiltalte lider av paranoid schizofreni og ikke kan straffes.

– Vi noterer oss at begge de sakkyndige mener det er påvist at siktede i denne saker er og var psykotisk. Det er i strid med hans egen oppfatning. Selv mener han at han er og var frisk, sier mannens forsvarer John Christian Elden.

Narud skal ha kommet til den nye konklusjonen etter nye observasjoner og undersøkelser av tiltalte. Hun har også lagt vekt på at han etter hennes mening mangler sykdomsinnsikt. 

Gir foreldrene et lite håp

Foreldrene til Sigrid følger ankebehandlingen i lagmannsretten sammen med bistandsadvokat Harald Stabell. De har fortsatt ikke fått svar på hvorfor datteren ble bortført eller hvordan hun døde.

Dersom juryen i lagmannsretten kommer frem til at 39-åringen er gjerningsmannen og deretter dømmer han til tvungen psykisk helsevern vil han bli satt under behandling med det mål å gjøre han frisk. Det gir foreldrene til Sigrid et lite håp: 

– Det er jo mulig at en slik behandling kan føre til noe med hensyn til hva han husker og hva han kan fortelle om hva som skjedde med Sigrid. Og det er denne informasjonen foreldrene er opptatt av å få, sier Harald Stabell.

Forskjellige konklusjoner

Da Sigrid-saken ble behandlet av Oslo tingrett var rettspsykiater Kjersti Narud en av tre rettsoppnevnte sakkyndige som utredet  39-åringens mentale tilstand. 

Resultatet ble to sakyndigrapporter med ulik konklusjon.

Narud konkluderte, under sterkt tvil, med at tiltalte var tilregnelig, mens nevropsykolog Ann Lill Ørbeck kom til motsatt konklusjon og skrev i sin sakkyndig erklæring at tiltalte har diagnosen paranoid schizofreni, og at han antas å ha vært psykotisk på tiden da Sigrid ble drept.

Oslo tingrett lot tvilen komme tiltalte til gode, og i dommen heter det at «meget taler for at tiltalte var psykotisk, og at han derfor ikke var tilregnelig på tidspunktet for de påklagede handlinger».

Han ble derfor dømt til tvungen psykisk helsevern. 39-åringen, som mener han er frisk og hele tiden har nektet straffskyld, anket dommen.