1 av 4 barn i Norge har astmaplager

Hyppigste årsaken til sykehusinnleggelser blant barn.  Les svarene fra nettpraten nedenfor.

 Astma som sykdom er den hyppigste kroniske sykdommen blant barn. 

I følge Astma- og Allergiforbundet er i alt 20 % av innleggelser blant barn i norske sykehus skyldes akutt astma.

Over 10% av barn i Norge har pågående astma og ca. 8% av voksne har astma.

– Noe av økningen kan forklares med bedre diagnostikk, sier Grethe Amdal, –men det er likevel bred enighet om at astma har økt kraftig gjennom den siste generasjonen.

– Men at det trolig skyldes en kombinasjon av flere faktorer og mekanismer som arv, allergi og miljø, kosthold og livsstil. 

Geilomo barnesykehus

På Geilomo barnesykehus får 250 barn hvert år et opphold på 4-6 uker, hvor de får møte likesinnede og lærer å mestre de utfordringene som astma, en kronisk sykdom, gir.

– Dessverre så er det et fåtall i forhold til antallet astmasyke som får denne muligheten, sier seniorrådgiver og sykepleier i Astma- og allergiforbindet, Grethe Amdal, til God morgen Norge. 

6 ukers opphold

MESTRING: Mamma Lene Hanssen Gregersen er overbevist om at sønnene Jakob og Isak har lært å mestre sin astma mye bedre etter opphold på Geilomo barnesykehus. Foto: TV 2
MESTRING: Mamma Lene Hanssen Gregersen er overbevist om at sønnene Jakob og Isak har lært å mestre sin astma mye bedre etter opphold på Geilomo barnesykehus. Foto: TV 2

Jakob (12) og Isak (14) har vært flere ganger på Geilomo. Her lærer de å leve best mulig med astmaen sin. Mamma, Lene Hanssen Gregersen, har tatt i mot tilbudet om å bo på turisthytte i nærheten av dem under oppholdet.

– Jeg har fem barn hvor flere av dem har astma. Hadde jeg visst om tilbudet til Geilomo barnesykehus så hadde de andre barna, hatt en mye bedre hverdag da de var små.

Fastlegen kan stille diagnose

Har man plager i form av tungpust, hoste eller piping i brystet, så anbefaler fastlege Anders Østrem å ta kontakt med fastlegen.

STILL KRAV: Fastlege Anders Østrem sier at man må kreve å bli utredet. Foto: Privat.
STILL KRAV: Fastlege Anders Østrem sier at man må kreve å bli utredet. Foto: Privat.

– For en best mulig behandling så kreves en diagnose. Forekomsten av astma øker men heldigvis så er det god behandling for sykdommen.

Krev å bli utredet

Alle fastleger har spirometri - en pusteprøve som kan påvise eller avkrefte diagnosen, sier fastlege Anders Østrem ved Gransdalen legesenter på Furuset i Oslo.

– Man har rett til å kreve å bli utredet og astma må man ta på alvor.

Henger etter 

– I forhold til resten av verden henger vi i Norge etter når det gjelder behandling og oppfølgning av kronisk syke, sier Østrem.

– Og vi er ikke gode nok på habilitering av astma og allergi-sykdommer.

Astma- og Allergiforbundet svarer deg på nettprat nå!

Skriv inn i boksen nedenfor og husk at du kan være anonym.