Mor og datter dømt til fengsel for mishandling av 88 dyr

Skrekkfunn på Finnmark-gård. 

En mor og datter fra Gamvik i Finnmark er begge dømt til fengsel for dyremishandling, skriver Finnmarken.

I 2012 måtte Mattilsynet avlive 88 dyr på gården kvinnene drev sammen. Dyrene var dehydrerte og underernærte, og flere av dem var dekket i stivnet avføring. 

Moren, som er i 50-årene, er dømt til fengsel i 60 dager, hvorav 30 er betinget.

Hun får ikke lov til å eie eller å ha tilsyn med dyr på ti år, og hun må betale saksomkostningene på 3000 kroner. 

Datteren, som er i 20-årene, er dømt til betinget fengsel i 30 dager. Retten mente hun har hatt en underordnet rolle i misligholdet av dyrene.

Kvinnen får ikke eie eller stelle dyr på fem år, og hun må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.

– Vi er svært fornøyd med dommen. Forholdene på gården var svært alvorlige. Selv de mest erfarne inspektørene våre reagerte sterkt på synet som møtte dem, sier Mattilsynets regiondirektør i Troms og Finnmark, Torkjell Andersen til TV 2.

Aktor John-Kåre Olsen la i mars ned påstand om 90 dagers fengsel for den hovedtiltalte moren - 45 år betinget og to års prøvetid. I tillegg la han ned påstand om 10 års aktivitetsnekt.

Aktor la ned påstand om 30 dagers betinget fengsel til datteren, samt en bot på 10 000 kroner.

Dekket i avføring

Det var i november 2012 at Mattilsynet kom på en varslet inspeksjon på Gamvik-gården sammen med politiet. 

Mattilsynet mente at funnene på gården var såpass graverende, at 16 katter, 25 hunder, 4 hester, 10 kaniner, 18 fugler, 12 gnagere og 4 fisker måtte avlives. 

Retten la avgjørende vekt på at moren oppholdt seg på gården flere timer kvelden før Mattilsynet og politiet kom på besøk, uten at hun fant kritikkverdige forhold. 

Flere av hundene moren hevdet at hun hadde sett til, ble et halvt døgn senere funnet delvis dekket i stivnet avføring.

Retten finner det skjerpende at datteren over en årrekke har fått påvist kritikkverdige forhold ved dyreholdet, uten at hun gjorde endringer.

 – Til tross for hennes uttalte kjærlighet til dyr og dyrehold, synes hun ikke å forstå betydningen av dyrs egenverdi, skriver retten.

Forsvareren til moren, Per S. Johannessen, ba i mars om frifinnelse. Han viste til en rapport fra Veterinærinstituttet som obduserte dyrene og fant  dem i godt hold. 

Han mente Mattilsynets observasjoner gir et bilde av tilstanden bare den ene dagen de var til stede, ikke for den allmenne tilstanden.