KAN BLI ULOVLIG: En tigger følger med da trekorset passerer under den tradisjonelle korsvandring i Oslo sentrum langfredag i regi av Kirkens Bymisjon og andre kirkesamfunn. Nå kan Oslo kommune forby tigging.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
KAN BLI ULOVLIG: En tigger følger med da trekorset passerer under den tradisjonelle korsvandring i Oslo sentrum langfredag i regi av Kirkens Bymisjon og andre kirkesamfunn. Nå kan Oslo kommune forby tigging.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regjeringen oppfordrer kommunene til å forby tigging

Justisminister Anders Anundsen håper så mange kommuner som mulig vil forby tigging. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen la i dag frem et lovforslag som innebærerer at kommuene vil få adgang til å forby tigging på offentlig sted. 

Kommuner som ikke vil forby tigging, kan sette vilkår for slik virksomhet, opplyser Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding. 

Jo flere, jo bedre

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier at Solberg-regjeringen nå følger opp et viktig punkt i regjeringserklæringen. Allerede i sommer kan kommuner forby tigging, dersom de ønsker det.

– Jo flere kommuner som innfører dette, jo mer effektivt vil det være, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. 

Motstand

I april 2013 splittet tiggeforbudet det politiske landskapet i Norge. På borgerlig side ønsket Høyre og Frp et forbud, mens Venstre og Krf var i mot forbudet.  

I høringsbrevet gav departementet uttrykk for at dagens regelverk ikke i tilstrekkelig grad gir kommunene virkemidler som er egnet til å forebygge kriminalitet, menneskehandel, sørge for ro og orden, samt sikre innbyggernes behov for trygghet i hverdagen.

Da forslaget ble sendt ut på høring, ble det møtt med motstand i flere instanser som mente at et forbud ikke var riktig vei å gå. 

Advokatforeningen viser til at tigging i realiteten er et menneske som ber et annet menneske om økonomisk hjelp. 

– «Det må i utgangspunktet være en grunnleggende rett å kunne be om hjelp, og dette bør ikke være gjenstand for regulering….Advokatforeningen har i utgangspunktet vanskelig for å se at en forespørsel om økonomisk hjelp fra et menneske til et annet skal være en så uønsket og samfunnsskadelig adferd at det må belegges med straff eller annen regulering.»

Også Juss-Buss, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon uttalte i høringsrunden at de ikke hadde tro på at forbudet ville slå ut positivt. 

Forslaget fikk støtte fra Hordaland statsadvokatembeter, Oslo statsadvokatembeter, Sandefjord kommune, Norges Innsamlingsråd og Hovedorganisasjonen Virke.

– I enkelte kommuner/byer i enkelte perioder antar tiggingen en form som gjør at folk føler seg utrygge på gaten, noe som kan ramme lokal handel, service og restauranter, uttalte Virke. 

– Diskriminerende

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er sterk motstander er forbudet. Hun mener tiggeforbudet er diskriminerende, og mener det kriminaliserer mennesker i nød. 

Ørstavik mener det er «åpenbart» at lovendringens hensikt er å få romfolk vekk fra gatene, og mener forbudet vil øke hetsen av tilreisende romfolk.  

I høringsbrevet ble det understreket at håndhevingen av et forbud må praktiseres likt overfor norske og utenlandske tiggere.