Høie: – Reservasjonsretten blir ikke innført

TV 2 erfarer at den nye ordningen innebærer at kvinner skal kunne signere sin egen henvisning til abort, slik at fastleger slipper å signere.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Helseminister Bent Høie (H) hasteinnkalte til pressekonferanse om reservasjonsmuligheten for fastleger fredag.

– Det blir ikke innført noen reservasjonsmulighet, sier Høie.

Han forteller at han arbeider med å finne en alternativ løsning, men ønsker ikke å gå i detaljer på hvordan det nye forslaget vil bli.

– Det viktigste i den nye løsningen er at vi ivareta kvinnene bedre enn dagens situasjon. Det kommer ikke til å blir noe reservasjonsmuliget, men den nye løsningen vil også ivareta hensyn til legene, sier helseministeren og legger til:

– Den nye ordningen bygger på en helt annen måte å tenke på. 

Med dagens lovverk er fastlegene pliktige til å signere en henvisning til abort hvis en pasient oppsøker legen med et slikt spørsmål. Etter det TV 2 erfarer vil den nye ordningen innebære at fastlegene skal slippe å signere en slik henvisning. En kvinne som oppsøker fastlegen sin med spørsmål eller ønske om abort, skal kunne signere sin egen henvisning eller bare kontakte sykehuset på egen hånd. Dette får TV 2 opplyst fra regjeringskilder.

Dette skal ikke innebære lovendring, noe som betyr at vedtaket kan iverksettes straks uten lange høringsrunder. Alle detaljene i det nye forslaget vil bli presentert så raskt som mulig, tidligst i neste uke. 

– Dette er ikke en panikkaksjon

KrF-leder Knut Arild Hareide uttalte til Vårt Land torsdag at han er villig til å droppe Bent Høies reservasjonsforslag hvis samvittighetsfriheten blir ivaretatt på andre måter.

Høie avviser at den nye løsningen er et hasteforslag etter KrFs uttalelser. 

– Dette er ikke en panikkaksjon, dette er noe vi har jobbet systematisk med over tid sammen med KrF og Legeforeningen. Det var ikke overraskende for meg at KrF er åpne for å finne løsninger. 

Helseministeren forteller at de sterke og mangfoldige reaksjonene rundt reservasjonsretten fikk ham til å kontakte KrF i håp om å finne en ny løsning. 

KrF-lederens tale til landsstyre fredag utgår av private grunner, men blir erstattet med en pressekonferanse om reservasjonssaken.

Inngikk kompromiss

Det er under en uke til den opprinnelige høringsfristen om reservasjonsordning for fastleger går ut, engasjementet har vært rekordstort og et stort flertall har uttalt seg negativt til forslaget.

Under regjeringssonderingene i fjor høst inngikk Høyre og Frp en spesialavtale med KrF om å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort. Venstre skrev ikke under avtalen. Høyre, som tidligere var imot å gi fastleger reservasjonsrett, har pålagt sine stortingsrepresentanter å stemme for forslaget når saken behandles i Stortinget.

Helseminister Høie har ment at det er en vesensforskjell mellom dagens forslag om reservasjonsmulighet og tidligere forslag om reservasjonsrett, noe opposisjonen avviser.