Slik skal politiet bruke droner for å gjøre bedre arbeid

Skal hjelpe politiet med spaning, redningsaksjoner og skarpe oppdrag. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En ny rapport fra Teknologirådet slår fast at politiet bør ta i bruk droner. Politidirektoratet er positive til rapporten og vil legge fram sin egen droneplan i løpet av mai. 

– Politiet er opptatt av ny teknologi, og vi mener at droner kan være et nyttig verktøy for politiet, sier Jørn Schjelderup, seksjonssjef i Politidirektoratets avdeling for politiberedskap og krisehåndtering.

Droner kan utstyres med varmesøkende kameraer og brukes i leteaksjoner.
Droner kan utstyres med varmesøkende kameraer og brukes i leteaksjoner.

Spaning, redning, skarpe oppdrag

Han lister opp en rekke bruksområdet for den framtidige politidronen.

– De kan brukes under skarpe oppdrag for å få oversikt. De kan brukes under redningsaksjoner. De kan brukes til spaning og de kan også brukes for å ha oversikt over store menneskemasser som ser samlet, sier Schjelderup.

Politidirektoratet droneprosjekt er en del av det såkalte Endringsprogrammet som skal dimensjonere fremtidens politietat i kjølvannet av kritikken fra 22-juli kommisjonen. En rapporten som beskriver bruksområder er ventet i løpet av mai.

– Deretter vil det tas en beslutning i løpet av året om droner blir en del av norsk politi, sier Jørn Schjelderup i Politidirektoratet.

Anbefaler dronebruk

I en fersk rapport fra Teknologirådet, (et uavhengig offentlig organ som gir råd til regjering og storing om ny teknologi) slås det fast at politiet bør ta i bruk droner.

– Dronene vil øke politiets beredskapsevne og gi bedre responstid og situasjonsforståelse ved akutte situasjoner, sier prosjektleder i Teknologirådet, Åke Refsdal Moe.

Droner kan brukes i skarpe situasjoner hvor det er for farlig å sende inn mennesker.
Droner kan brukes i skarpe situasjoner hvor det er for farlig å sende inn mennesker.

Teknologirådet mener det spesielt er to hovedområder dronene bør brukes til.

– Dronene kan brukes som observasjonsplattformer i skarpe oppdrag og andre farlige situasjoner uten at personell settes i fare. I tillegg vil dronen øke politiets overblikk ved ulykker og akutte hendelser. Utstyrt med varmesøkende kameraer kan de effektiviserer søk etter savnede personer, sier Åke Refsdal Moe.

Overvåking

Teknologirådet påpeker også at bruk av politidroner har side ved seg som må diskuteres nøye.

– Denne typen luftovervåking kan skape en rekke nye utfordringer for personvernet og det generelle overvåkingsnivået i samfunnet. Det bør etableres klare regler for hva som er akseptabel og uakseptabel bruk av droner i Norge, sier Åke Refsdal Moe.

Enkelte politidistrikt har allerede testet ut droner på eget initiativ. Disse prosjektene er lagt på is i påvente av Politidirektoratets egen utredning av droner.