– DISKRIMINERENDE: Likestilling- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener at Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å bli kvitt romfolk med det nye tiggeforbudet.  Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
– DISKRIMINERENDE: Likestilling- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener at Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å bli kvitt romfolk med det nye tiggeforbudet.  Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Ber regjeringen trekke tiggeforbud-forslag

– Vi kan ikke lovfeste oss bort fra fattigdom ved å kriminalisere de svakeste blant oss, sier likestilling- og diskrimineringsombudet. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik krever at Justis- og beredskapsdepartementet trekker forslaget om å gi kommunene adgang til å forby tigging på offentlig sted. 

– Det er farlig med en politikk som kriminaliserer mennesker i en livssituasjon preget av diskriminering, stigmatisering, fattigdom og nød, sier Ørstavik.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har gitt sitt høringssvar til forslaget til endring i politiloven § 14 om å gi kommuner adgang til å forby tigging på offentlig sted.

I høringsbrevet skriver departementet at de mener at dagens regelverk ikke i tilstrekkelig grad gir kommunene virkemidler som er egnet til å forebygge kriminalitet, sørge for ro og orden, samt sikre innbyggernes behov for trygghet i hverdagen.

– Departementet ønsker derfor høringsinstansenes syn på et forslag som innebærer at kommunene skal kunne forby tigging. Adgangen til alternativt å sette vilkår for tigging foreslås opprettholdt. Departementet foreslår videre at man ikke tar sikte på å opprette et sentralt register over pengeinnsamlere, står det i høringsbrevet. 

– Diskriminerende

Ørstavik mener det er «åpenbart» at lovendringens hensikt er å få romfolk vekk fra gatene, og hun beskriver forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet som diskriminereinde. 

I høringssvaret skriver hun et tiggerforbud vil øke hetsen av tilreisende romfolk. 

– Denne forbudspolitikken forsterker de negative, trakasserende og diskriminerende holdningene som romfolket utsettes for hver eneste dag. Vi frykter en ytterligere marginalisering av mennesker som er i en vanskelig situasjon, skriver Ørstavik i pressemeldingen. 

– Forsterker stereotypier

Ombudet skriver i høringen at en utbredt stereotypi er at tilreisende rom i stor grad er kriminelle snarere enn fattige, og at de skaper utrygghet i offentlig rom på grunn av kulturelt betinget atferd som oppleves aggressiv. 

– Generelle og feilaktige forestillinger om en folkegruppe er farlig. Det kan senke terskelen for å gå på kompromiss med verdier vi vanligvis holder høyt. Forslaget fra regjeringen forsterker og legitimerer stereotype forestillinger om romfolk. Vi krever at forslaget trekkes og erstattes av gode sosialpolitiske tiltak som kan bedre tilreisende roms hverdag, sier Ørstavik.