TRANDUM TRANSITTMOTTAK: Bak disse piggtrådene har den palestinske mannen vært fengslet i åtte måneder. Trandum ligger i enden av flystripen til Oslo lufthavn på Gardermoen hvor flyene tar av over mottaket hyppig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
TRANDUM TRANSITTMOTTAK: Bak disse piggtrådene har den palestinske mannen vært fengslet i åtte måneder. Trandum ligger i enden av flystripen til Oslo lufthavn på Gardermoen hvor flyene tar av over mottaket hyppig. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

OSLO TINGRETT: «Norske myndigheter kan etter rettens syn bebreides»

Palestiner (31) løslatt etter 34 uker på Trandum – så fengslet igjen

Like før påske gjorde Oslo tingrett noe uvanlig: Nektet politiet fengsling av en statsløs mann i fire nye uker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I en åtte sider lang kjennelse 10. april konkluderer dommerfullmektig Hans Nikolai Førde med at det er grunn til å tvile på at Politiets utlendingsenhet (PU) har gjort nok for å få til en uttransportering av 31-åringen. 

Bebreider norske myndigheter

Førde viser til at PU har fått gjentatte oppfordringer om å sikre god fremdrift, men at det likevel har skjedd lite av verdi. Dommerfullmektigen utelukker ikke at dette skyldes forhold utenfor politiets kontroll, men betviler det.

«Norske myndigheter kan etter rettens syn bebreides for at denne tvilen har oppstått», skrev Oslo tingrett og besluttet løslatelse med daglig meldeplikt.

Selv om det forelå unndragelsesfare, mente retten at dette ikke sto i forhold til det inngrepet varetekt på Trandum er.

Politiet: – Ikke veldig vanlig

– Det er svært sjeldent at Oslo tingrett trosser Politiets utlendingsenhet og løslater en utlending. I denne saken er det på sin plass at han løslates mot meldeplikt. Tingretten har foretatt en meget grundig vurdering av saken, sier Eitya Rehman, mannens advokat, til TV 2.

Politiet erkjenner også at de fikk seg en overraskelse:

– Dette er ikke veldig vanlig. Som regel får vi medhold, men det hender at de vurderer saken annerledes, sier politiadvokat Kristel Lee Høgslett i PU, som utover dette ikke vil kommentere denne enkeltsaken.

Omgjort i lagmannsretten

Da PU anket saken videre til Borgarting lagmannsrett ble imidlertid avgjørelsen banket tilbake i en kort kjennelse. Mannen ble fengslet i fire nye uker etter utlendingsloven.

– Jeg er skuffet over kjennelsen til Borgarting lagmannsrett. Begrunnelsen er svært knapp, og lagmannsretten går ikke dypere inn og vurderer progresjonen i saken, sier Rehman.

Har kun et flyktningkort

31-åringen Rehman representerer ble pågrepet på Oslo lufthavn 8. august i fjor etter at Tyskland, hvor han oppholdt seg, sendte han til Norge som en såkalt Dublin-sak – ettersom mannen tidligere har søkt asyl i Norge, dog uten positivt vedtak.

Det eneste id-papiret mannen har, er et libanesisk flyktningkort. Han ønsker selv å bli uttransportert til Libanon og det er også dette PU håper på.

– Min klient er en statsløs palestiner og ikke libanesisk statsborger. Er det opplagt at han returneres til Libanon bare fordi han har et flyktningekort derfra? Det er også reist tvil om hvorvidt Libanon reelt ønsker aksept av utlendingen, da landet har store humanitære og økonomiske utfordringer med flyktningestrømmer fra Syria og Irak, sier Rehman.

Tok opp samtale

Ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett har han selv kontaktet libanesiske myndigheter for å framskynde prosessen. I en samtale med libanesiske myndigheter, som PU tok opp på bånd, fikk han opplyst at saken hans var lagd død allerede i fjor høst.

Dette båndet lot seg imidlertid ikke avspille i Oslo tingrett på grunn av en teknisk feil fra politiets side.

– Svært tungt

– Min klient har hatt det svært tungt siden fengslingen i august og har nå sittet på Trandum i over åtte måneder. Han er svært frustrert og gjør det han kan for å komme ut av situasjonen. Saken hans er ferdig hos libanesiske myndigheter. Det er derfor lite forståelig at lagmannsretten mener at utlendingen «ikke har vist samarbeidsvilje som kunne forventes», sier Rehman.

31-åringen er nå trolig blant nåværende fanger på Trandum som har sittet lengst, ifølge forsvareren.

– Hvis utlendingen har samarbeidet med politiet med hensyn til egen retur og verifisering av identitet, er det bedre for både samfunnet og utlendingen at han kan vente ute på et ventemottak mot meldeplikt, sier Rehman.

Politiet anket med såkalt oppsettende virkning, noe som innebærer at 31-åringen satt fengslet fram til lagmannsretten hadde ferdigbehandlet anken.