Oslo sentrum: Kraftig nedgang i alvorlig vold

Antall anmeldte alvorlige voldssaker i Oslo sentrum har gått ned med hele 35 prosent i helgene det siste året. 

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Politiet mener et målbevisst samarbeid med kommunen, utelivsbransjen og frivillige aktører er årsaken til de gode tallene. TV 2 har vært med politiet for å se hvordan dette arbeidet koordineres. 

Møtes før de går ut

Kvelden starter med en orientering på Sentrum politistasjon. Dit kommer blant annet dørvakter, byvektere, skjenkekontrollører, natteravner og parkeringsvakter.

Oslo sentrum preges av tre typer kriminalitet. Det er fysisk vold, lommetyverier og personran. 40 til 50 prosent av sentrumskriminaliteten skjer på nattestid i helgen. Dette tidsrommet utgjør kun 7 prosent av hele uka.

Det er politioverbetjent Gjermund Strømve fra Sentrum politistasjon som holder orienteringen.

– Oppdraget er å være på rett tid til rett sted. Gripe inn tidlig før ordensforstyrrelser går over i vold, sier Strømve. 

Garden på Slottet med på laget

For å være føre var, bruker Sentrum politistasjon mye tid på å innhente kunnskap. Uken starter derfor alltid med en evaluering av helgen.

– Vi må gi en målrettet input til ordensstyrken om hvor, når og hva som skjer den kommende helgen, sier Strømve.

For få en maksimal effekt jobber politiet tett med Næringsetaten, Brann og redning, kemneren, Skatt Øst, Natteravnene, ordensvaktene, byvekterne og utelivsbransjen. Selv Garden på Slottet er med på laget.

Over 70 færre alvorlige voldssaker

Dette er politiets gode hjelpere som fungerer som øynene ute på gata. Resultatet er en nedgang det siste året i antall anmeldte alvorlige voldssaker i helgene på hele 35 prosent. 

Når det gjelder hele uka er nedgangen på 26 prosent. I 2012 ble det anmeldt 276 alvorlige voldssaker i Sentrum politikrets. I 2013 var tallet 203. Det er det laveste tallet for alvorlig vold de siste fem årene i sentrum.

– Vi tror det har en årsakssammenheng mellom et godt planlagt arbeid opp mot helgen, både blant politiets egne krefter og i samarbeid med andre aktører. Det gir oss de gode resultatene, sier Gjermund Strømve.

– Vi jobber utmerket sammen

Tidligere politispaner Johnny Brenna er enig. Han leder et eget samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og politiet. Det heter SALUTT og betyr «Sammen lager vi utelivet tryggere». Målet er sørge for en ansvarlig alkoholservering. 

– Vi jobber utmerket sammen. Får vi det bedre inne på utestedene vil det bli bedre ute på gata. Vårt mål er å redusere vold og ordensforstyrrelser. Derfor går vi inn på skjenkestedene og ser på rus nivå, køavvikling, barrutiner, ordensvaktenes rutiner, renhold og nødutganger, sier Johnny Brenna.