Høyre vil hindre dagpengemottakere å dra på sydentur

Høyre tror flyplasskontroller kan avsløre trygdemisbrukere. Det er nemlig ikke lov å dra utenlands når du mottar dagpenger.

Mottagere av flere ytelser fra NAV, som dagpenger, arbeidsavklaringspenger eller sosialhjelp har som hovedregel ikke lov til å reise utenlands. - Grunnen til det er at man skal være tilgjengelig for det norske arbeidsmarkedet, sier Stefan Heggelund som sitter i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Høyre. Likevel tror Heggelund at mange trygdemottakere bryter regelverket og drar utenlands. Derfor vil h

Mer innhold fra TV 2